Notikumu kalendārs - Decembris, 2017

Cilvēktirdzniecība. Apturi šo spēli tagad.

Praktiskās vadlīnijas starptautiskās bērnu aizsardzības nodrošināšanai

Praktiskās vadlīnijas starptautiskās bērnu aizsardzības nodrošināšanai

Šajā praktiskajā rokasgrāmatā speciālistiem, kuri uzrauga bērnus, kas šķērso robežas, un atbildīgajām valsts amatpersonām sniegts pārskats par pasākumiem, kas veicami, lai pārrobežu situācijās veicinātu cilvēktiesību un bērnu labāko interešu ievērošanu. Tas ir viegli pieejams rīks, strādājot ar gadījumiem, kad bērni atrodas ārpus dzimšanas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Rokasgrāmatā atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas likumiem aprakstīti standarti un saistības, kas nosaka bērna drošību un labklājību neatkarīgi no viņa nacionalitātes vai imigrācijas statusa.

29.12.2016
Valmierā notikusi projekta STROM II starpnozaru diskusija

Valmierā notikusi projekta STROM II starpnozaru diskusija

16.decembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” starpnozaru diskusija.

23.12.2016
Darba grupas sanāksmē apkopo paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā  2016.gadā

Darba grupas sanāksmē apkopo paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā 2016.gadā

2016.gada 15.decembrī Iekšlietu ministrijā notika kārtējā starpinstitūciju darba grupas "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" īstenošanas koordinēšanai sanāksme, kuras laikā darba grupas vadītājs - Valsts sekretāra vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu "Pateicība" Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenajam speciālistam – ekspertam Aldim Strapcānam par iniciatīvu un profesionālo ieguldījumu regulāru izglītojošo programmu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem organizēšanā un informatīvā bukleta “Cilvēku tirdzniecības novēršana” sagatavošanā.

19.12.2016

Galerijas

Video

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā