Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Apaļā galda sanāksme par FLOW projekta izmeklēšanas rīku un kontroljautājumu sarakstu darba inspektoriem

Lai vairotu izpratni par darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību un piedāvātu konkrētus soļus šo fenomenu identificēšanā un izmeklēšanā, Iekšlietu ministrijā 8.oktobrī tika aizvadīta apaļā galda sanāksme par publikāciju “Darbaspēka tirdzniecības atklāšana – izmeklēšanas rīks likuma piemērošanai un kontroljautājumu saraksts darba inspektoriem” un šīs publikācijas turpmāku piemērošanu praksē

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā