Notikumu kalendārs - Septembris, 2023
Jēkabpilī notiks HESTIA apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu

Jēkabpilī notiks HESTIA apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu

21.-22. maijā Jēkabpilī, viesnīcā "Daugavkrasti", Mežrūpnieku ielā 2, notiks HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu, kurā piedalīsies dažādu jomu speciālisti.

21.05.2015

Rigā norisināsies starptautiska konference "Pašvaldības pret cilvēktirdzniecību"

Īstenojot starptautisko projektu STROM “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1), Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Baltijas jūras valstu padomes Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, Nīderlandes Drošības un tieslietu ministriju un Amsterdamas pilsētas pašvaldību organizē konferenci “Pašvaldības pret cilvēktirdzniecību”, kas norisināsies Rīgā, viesnīcā “Albert Hotel” 2015.gada 19. – 20.maijā.

18.05.2015
Cilvēks pārdod cilvēku – mūsdienu verdzības forma ir drauds ikvienam

Cilvēks pārdod cilvēku – mūsdienu verdzības forma ir drauds ikvienam

Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju, Somiju, Slovākiju un Īriju jau kopš šā gada janvāra kopīgi īsteno projektu, lai, izprotot cilvēku tirdzniecības formas un novēršanas iespējas, palīdzētu upuriem un mazinātu jaunus gadījumus. Projekta ietvaros Latvijā šobrīd norit reģionālās diskusijas un praktiskās nodarbības. Vidzemē tās norisinājās Beverīnas novada Kaugura pagasta Mūrmuižā 12. un 13.maijā, pulcējot dažādu jomu speciālistus no Valmieras Bāriņtiesas, Valsts policijas KRP Valmieras iecirkņa, Beverīnas un Rūjienas novadu pašvaldību sociālā dienesta, nodibinājuma "Centrs Valdardze".

17.05.2015
Jomas profesionāļi Beverīnas novadā diskutēs par cilvēku tirdzniecību

Jomas profesionāļi Beverīnas novadā diskutēs par cilvēku tirdzniecību

12.-13. maijā Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā (viesu namā "Pļavu brūtes") notiks HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu, kurā piedalīsies 25 dažādu jomu speciālisti. Aktivitāti īsteno Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

12.05.2015
Nopietnas tēmas nopietnā diskusijā

Nopietnas tēmas nopietnā diskusijā

Kādas ir cilvēku tirdzniecības formas, kā tā izplatījusies Latvijā un citur Eiropas Savienībā (ES), kā to novērst – par to 28. un 29. aprīlī Snēpeles viesu namā Mazsālijas diskutēja 30 dažādu jomu profesionāļi*. Aktivitāte notika projekta "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA)** ietvaros, ko īsteno Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums „Drošā māja”".

11.05.2015

Turpinās izglītot Rīgas pašvaldības darbiniekus par cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumiem

Rīgas pašvaldība no sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļiem 2015.gada pirmajā pusgadā finansēs projektu, kurš paredzēts informētības veicināšanai par cilvēktirdzniecības problēmām.

Projekta īstenošanu un tam nepieciešamos līdzekļus 30.aprīlī atbalstīja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputāti.

08.05.2015
Kuldīgas novadā diskutēs par cilvēktirdzniecības mazināšanu

Kuldīgas novadā diskutēs par cilvēktirdzniecības mazināšanu

28.-29. aprīlī Kuldīgas novada Snēpeles pagasta viesu namā "Mazsālijas" dažādu jomu speciālistiem paredzēta HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu. Šodien, 28.aprīlī, diskusija paredzēta no plkst.10:00 - 21:00, savukārt rīt - no plkst. 8:30 - 16:00. Aktivitāti īsteno Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

28.04.2015
Ogrē noticis pirmais HESTIA reģionālais apaļais galds par cilvēku tirdzniecību

Ogrē noticis pirmais HESTIA reģionālais apaļais galds par cilvēku tirdzniecību

Šā gada 17. un 18.aprīlī Ogresgala pagastā notika HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu reģionos, ko rīkoja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Diskusijā piedalījās kopumā 26 pārstāvji no Ogres ģimenes atbalsta dienas centra, dienas centra "Saime", kā arī Ogres, Taurupes, Madlienas un Suntažu sociālajiem centriem.

27.04.2015

Mācības Latvijā rezidējošo ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība nav tikai vienas valsts problēma un nav risināma tikai vienas valsts ietvaros. Cīņā pret to ir jāsadarbojas gan upuru izcelsmes valstīm, gan tranzītvalstīm, gan saņēmējvalstīm. Neraugoties uz to, ka katrai valstij jau ir uzkrāta pieredze cīņā ar cilvēku tirdzniecību, jaunā situācija rada arvien jaunus izaicinājumus cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā. Starpvalstu sadarbībai ir ļoti liela nozīme un konsulāro mācību mērķis ir veicināt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulāro amatpersonu izpratnes pilnveidošanu un zināšanu papildināšanu par cilvēku tirdzniecības problemātiku, sagatavotību darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem un sadarbības attīstīšanu ar iesaistītajām institūcijām Latvijā, lai kopīgiem spēkiem daudz sekmīgāk cīnītos pret šiem noziegumiem un sniegtu atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem.

17.04.2015

Izsludināta publiskā iepirkuma procedūra: izstrādāt vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem veiksmīgākai cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanai

Īstenojot projektu STROM “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1), Nodrošinājuma valsts aģentūra 2015.gada 9.aprīlī ir izsludinājusi paziņojumu par plānoto iepirkuma līgumu “Vadlīniju izstrāde pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismu” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/59).

16.04.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā