Notikumu kalendārs - Aprīlis, 2021

Identificēto cilvēktirdzniecības upuru skaits pieaug

Šā gada 21.janvārī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēžu zālē notika deputātu tikšanās ar valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem ar mērķi uzzināt par cilvēktirdzniecības tendencēm Latvijā, paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem tās novēršanai. 

21.01.2015
Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā starptautiskā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" (HOME/2011/ISEC/AG/4000002172) ietvaros projekta vadošais partneris biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" ir izveidojusi video "Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri", kuru no šodienas demonstrēs LTV1. Vairāk par video lasiet sadaļā "Projekti un kampaņas".

19.01.2015

"Patvērums "Drošā māja"" Pretcilvēktirdzniecības treilera projekts saņem starptautisku atzinību!

Nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gadā atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. 

19.01.2015

Iekšlietu ministrijā diskutēs par 2014.gadā paveikto cilvēktirdzniecības apkarošanā

Otrdien, 16.decembrī, un trešdien, 17.decembrī, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, notiks sanāksmes, kurās izskatīs ar cilvēktirdzniecības problemātiku saistītus jautājumus.

Otrdien, 16.decembrī, notiks sanāksme, lai izvērtētu Krimināllikuma normu piemērošanu “Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā”. Minētais normatīvais regulējums stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī, tāpēc sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas amatpersonas apspriedīs tā efektivitāti un arī problēmas, kas saistītas ar tā piemērošanu. 

15.12.2014

Uzsākta projekta par pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību īstenošana

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana.

12.12.2014

Publicē pētījumu "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē"

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" vadītā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" ietvaros veiktais pētījums "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums) ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
  • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?
11.12.2014

Pasniegs Eiropas noziedzības novēršanas balvu labākajam projektam cilvēku tirdzniecības novēršanai

2014.gada 4. – 5.decembrī Romā, Itālijā norisināsies Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) Itālijas Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros organizētā Labās prakses cilvēku tirdzniecības novēršanai konference un Eiropas Noziedzības novēršanas balvas (ECPA) pasniegšanas ceremonija labākajam cilvēku tirdzniecības novēršanas projektam Eiropā.

01.12.2014
Zināšanu forums par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā

Zināšanu forums par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi 2014.gada 27. – 28.novembrī Rīgā, viesnīcā Mercure Riga Centre Hotel organizē zināšanu forumu par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā reģionālās pārrobežas perspektīvā Ziemeļu Ministru padomes projekta “Nordic – Baltic – North-West Russian Border Regional Cooperation Part II: Combating Trafficking in Human Beings for Forced Labour, Children and Sexual Exploitation” ietvaros.

22.11.2014

2014.gada tiesu prakses apkopojums krimināllietās par cilvēku tirdzniecību

Augstākā Tiesa šodien savā mājaslapā ir publicējusi 2014.gada tiesu prakses apkopojumu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, ko projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros sagatavojusi Dr.iur. Valentija Liholaja.

14.11.2014
6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

Ar mērķi paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības mazināšanā, upuru identificēšanā, preventīvo pasākumu veicināšanā, 6. un 7. novembrī Dobeles pašvaldībā notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” organizēts seminārs. Kā lektori tajā piedalās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja S. Zalcmane, juriste G. Miruškina un biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis A. Vaišļa.

06.11.2014
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā