Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Kampaņa "Pārdota brīvība"

  

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneru "Philip Morris International" un "EuroAWK" atbalstu no 2012. gada augusta līdz 2013. gada februārim rīkoja informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”.

Mērķis: mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Daugavpils pašvaldības. 

„Ja iepriekšējos gados par cilvēku tirdzniecības gadījumiem ziņoja galvenokārt Latvijas vēstniecības ārvalstīs vai Latvijas policija, tad 2012. gadā būtiski pieaugusi tieši sabiedrības līdzdalība. Uzskatām - šāds rezultāts ir sasniegts ar regulārām preventīvajām kampaņām*. Apkopojot datus, mēs redzam, ka visvairāk par gadījumiem ziņojuši iedzīvotāji tieši no tām pilsētām, kurās no 2012. gada augusta līdz šā gada februārim noritēja preventīvā kampaņa „Pārdota brīvība”. Manuprāt, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cilvēki ir vairāk informēti par dažādām cilvēku tirdzniecības formām, prot tās saskatīt un aktīvāk ziņo par nelaimē nonākušajiem. Piecas Latvijas pašvaldības, kurās kampaņas ietvaros notika semināri, daudz nopietnāk ir pievērsušās problēmas risināšanai – ir izveidots starpinstitūciju sadarbības modelis cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai. Tas nozīmē, ka tādas pašvaldību institūcijas kā, piemēram, skola, sociālais dienests, policija, bāriņtiesa un citas – savstarpēji sadarbojas vienota mērķa sasniegšanai,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Biedrības speciālisti norāda, ka Latvijā rīkoto informatīvo kampaņu ietekme vērojama arī starptautiskajā mērogā. Pagājušā gada laikā ievērojami attīstījusies sadarbība cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā ar Latvijas vēstniecībām ne tikai Īrijā, bet arī Lielbritānijā, Vācijā, Beļģijā, Grieķijā un Krievijā.

Vija Buša, Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece: „Informatīvo kampaņu rezultāti attiecībā uz cilvēku tirdzniecības prevenci ir nenoliedzami. Daudzos gadījumos atzītie un potenciālie cilvēku tirdzniecības upuri vēstniecībā ir atklājuši, ka ir zinājuši gan par cilvēku tirdzniecību, gan par fiktīvām laulībām. Tomēr kopumā preventīvais darbs Latvijā aizvien vēl ir nepietiekamā līmenī, jo vēstniecības pieredze rāda, ka potenciālie upuri nespēj patstāvīgi izvērtēt iespējamību realitātē saskarties ar cilvēku tirdzniecību un izvairīties no iesaistes fiktīvajās laulībās un citās šīs verdzības formās. Tāpēc ceram, ka šāds preventīvais darbs Latvijas pusē tiks turpināts un aizvien vairāk iedzīvotāju apzināsies šīs mūsdienu problēmas postošās sekas. Vēstniecība arī cer uz veiksmīgu starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā, uzsākot piemērot atbilstošos Krimināllikuma grozījumus ar šā gada 1. aprīli”.

Kampaņas ietvaros, 2012. gada nogalē biedrības speciālisti sadarbībā ar Īrijas Latviešu nacionālo padomi (ĪLNP) Dublinas lidostā realizēja aktivitātes pret cilvēku tirdzniecību. Pasažieri, kuri ielidoja ar reisu no Rīgas, tika informēti par cilvēku tirdzniecības formām - fiktīvās laulības un piespiedu darbs. Vizītes laikā Īrijā notika arī tikšanās ar Latvijas vēstnieku Īrijā Pēteri Kārli Elfertu, vēstniecības padomnieci Viju Bušu, NVO „Ruhama” izpilddirektori Sāru Bensoni (Sarah Benson), Īrijas Imigrantu padomes cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatori Nušu Jonkovu (Nusha Yonkova). Tikšanās laikā puses dalījās pieredzē un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas arvien pieaugošās cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanā. 

Fotogalerija

*Jau kopš 2009. gada biedrība „Patvērums „Drošā māja”” regulāri rīko sabiedrības informēšanas kampaņas („Fiktīvas laulības – slazds!”, "Atver acis"), kuru galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai. Vairāk informācijas skat. sadaļās par kampaņām.

Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/cilveku-tirdznieciba

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā