Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Kurzemē apmācīti vairāk kā 40 multiplikatori

Liepājā noslēdzies divu dienu seminārs "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana", ko organizēja "Patvērums "Drošā māja" #HESTIA_THB projekta ietvaros. Kopumā par cilvēktirdzniecības tēmu teorētiskas un praktiskas zināšanas ieguva 43 dalībnieki no dažādiem Kurzemes novadiem. Plānots, ka semināra dalībnieki ar iegūto informāciju dalīsies savos kolektīvos, kā arī iniciēs cilvēktirdzniecības problēmātikas atspoguļošanu savos novados. Aktivitāte notika projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā