Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Multiplikatoru apmācības Rēzeknē

Šā gada 21.-22.septembrī biedrība "Patvērums "Drošā māja" viesu namā "Zaļā sala", Litavniekos, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā organizēja semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana". Mācību mērķis bija sagatavot dažādu jomu speciālistus - tālākizglītības trenerus - tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. Seminārā piedalījās pārstāvji no Viļānu, Balvu, Līvānu, Līgatnes, Pārgaujas, Dagdas novada pašvaldībām, Daugavpils, Gulbenes, Balvu, Riebiņu, Aglonas, Viļakas, Vārkavas novada sociālajiem dienestiem, Madonas, Aglonas, Preiļu, Rugāju novada bāriņtiesām, Kaunatas bāriņtiesas, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes, Madonas bibliotēkas, Daugavpils 11.pamatskolas, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja, biedrības "Par brīvu Vidzemi no cilvēktirdzniecības". Aktivitāte notiek projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā