Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

2018.gada 11.oktobra apaļā galda sanāksme par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības gadījumu, kad cilvēku tirdzniecības upuris ir trešo valstu valstspiederīgais, risināšanā Latvijā

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā