Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Speciālā procesuālā aizsardzība

Kriminālprocesa likuma 17.nodaļa „Speciālā procesuālā aizsardzība” paredz cietušo, liecinieku un citu personu, kuras liecina vai liecinājušas kriminālprocesā par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī nepilngadīgo un personu, kuru apdraudējums var ietekmēt minētās personas, dzīvības, veselības un citu likumisko interešu aizsardzību.

Tāpat 2005.gada 19.maija “Personu speciālās aizsardzības likums” paredz nodrošināt to personu dzīvības, veselības un citu likumisko interešu aizsardzību, kuras liecina kriminālprocesā vai piedalās smaga vai sevišķi smaga nozieguma atklāšanā, izmeklēšanā vai iztiesāšanā. Nepieciešamības gadījumā šī likuma normas ir piemērojamas cilvēku tirdzniecības upuriem, lieciniekiem vai to ģimenes locekļiem.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā