Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

 

Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai

          

         

 

2013.gada 14.februārī Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē tika uzsākta starptautiska projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” (Nr. HOME/2011/ISEC/AG/4000002172) īstenošana Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

Projekta ieviešanas laiks: 2012.gada decembris – 2015.gada decembris Projekta īstenošanas vietas: Latvija, Igaunija, Lielbritānija Projekta partneri: Latvijas Republikas iekšlietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Jaunatne ar misiju (Latvija), Mettetulundusuhing Eluliin (Igaunija), Women@thewell (Lielbritānija), National Alliance of Women’s Organisations (Lielbritānija). Projekta finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības integrācijas fonds. Projekta mērķi: 1) Palielināt izpratni par cilvēku tirdzniecības jaunajām formām, riskiem un vervēšanas tendencēm internetā un sociālajos tīklos; 2) Samazināt cilvēku tirdzniecības upuru sniegto pakalpojumu un produktu pieprasījumu un veicināt godīgu tirdzniecību; 3) Samazināt cilvēku tirdzniecības piedāvājumu, veicinot intensīvāku publiskā, privātā un nevalstiskā sektora starpinstitucionālo sadarbību un izstrādājot upuru izejas / atbalsta programmas; 4) Izveidot starptautiskus cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un aizsardzības mehānismus (referral mechanisms) starp Igauniju, Latviju un Lielbritāniju.  

Projekta aktivitātes:

 • Pētījums interneta vidē – vervēšanas mehānismi, seksa tirdzniecības jaunās tendences un formas, piemēram, fiktīvās laulības;
 • Cilvēku tirdzniecības pieprasītāju un piedāvātāju izaicināšana ar radošu aktivitāšu / kampaņu palīdzību;
 • Funkcionālu izejas / atbalsta programmu izstrāde seksa tirdzniecības / fiktīvo laulību upuriem;
- Pieredzes apmaiņa par izejas programmām Igaunijā, Latvijā un Lielbritānijā apaļo galdu diskusiju / studiju vizīšu veidā; - Priekšizpēte par Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas mērķa grupu specifiku; - Seksa tirdzniecības un fiktīvo laulību upuru izejas programmu izstrāde Igaunijā un Latvijā;
 • Starptautisku cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un aizsardzības mehānismu (referral mechanisms) izveide, izmantojot karsto tālruņu līniju sistēmu starp partnervalstīm.

Tālruņu operatoru mācības par cilvēku tirdzniecības novēršanu

28.-30.04.2014.

Īstenojot projektu, Iekšlietu ministrija 2014.gada 28. - 30.aprīlī organizēja tālruņu operatoru mācības par cilvēku tirdzniecības novēršanu. Mācībās  pavisam piedalījās 219 pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas (vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma tālrunis 112), Valsts policijas (Valsts policijas palīdzības tālrunis 110, dežuranti), Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas koledžas, biedrības "patvērums "Drošā māja"", biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" un krīžu centra "Māras centrs".

Pieejama prezentācija par cilvēku tirdzniecības jēdzienu, veicinošajiem faktoriem, tendencēm Latvijām, Nacionālo cilvēku tirdzniecības novēršanas koordinēšanas mehānismu, Nacionālo cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un konsultēšanas mehānismu un Latvijā pieejamamjiem ārkārtas un palīdzības tālruņiem.

Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" uzsāk sabiedrisko kampaņu „Arī Tevi var ievainot”

10.07.2014.

Biedrība turpina ilggadējo darbu pie cilvēku tirdzniecības mazināšanas un aicina Latvijas sabiedrību būt modriem un aktīviem, nevainojot savervētos upurus, bet palīdzot tiem.

Biedrība norāda, ka katru dienu pasaulē un Latvijā tiek pārdoti cilvēki. Mēs domājam, ka ar mums tas nenotiks, bet vājās vietas ir katram – tās ļauj tikt ievainotiem un pakļautiem. MARTAs mērķis ir rosināt sabiedrību apzināties cilvēku tirgotāju metodes un neļaut izmantot savas vājās vietas. 

Kampaņā var iesaistīties jebkuršs sabiedrības loceklis:

 •           Uzzini, ko dara MARTA – apmeklē MARTAs mājas lapu www.marta.lv vai Facebook, Twitter un Draugiem.lv profilus.
 •           Pastāsti citiem – palīdzi izplatīt informāciju sociālajos tīklos.
 •           Ziņo – par cilvēku tirdzniecības gadījumiem Latvijā un ārpus tās.
 •           Kļūsti par brīvprātīgo – sazinies ar MARTu vai kādu organizāciju savā pilsētā.
 •           Ziedo – atbalsti grūtībās nonākušas sievietes un bērnus.
 •           Rādi piemēru – nenosodi, bet palīdzi.

Skatīties video biedrības interneta mājas lapā.

Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" publicē pētījumu "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē"

10.12.2014.

Projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" ietvaros veiktais pētījums "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums) ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

 • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
 • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?

Prostitūcija ir uzskatāma par sociālu problēmu, kam nepieciešami adekvāti risinājumi – palīdzība esošajām prostitūcijā iesaistītām personām, efektīvas izejas programmas, kā arī preventīvais darbs. Izejas programmām jābūt tādām, kas atbilstu sieviešu vajadzībām un sniegtu kompleksu skatījumu (atkarības, izglītība, darba iespējas). Preventīvais darbs aptver nepieciešamību nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu ģimenēm, psiholoģiskā un sociālā atbalsta esamību, masu mediju atbildības paaugstināšanu un auditorijas izpratnes palielināšanu par medijos paustajiem dzimtes vēstījumiem.

Pie prostitūcijas kā galējā soļa noved ekonomisko, sociālo un psiholoģisko apstākļu kopums. Savukārt vervētāji katru reizi izmanto arvien jaunas metodes, lai prostitūcijā iesaistītu sievietes. Piemēram, ievietojot darba sludinājumus ar lieliskām „karjeras izaugsmes” iespējām ārvalstīs, bez nepieciešamības zināt svešvalodas vai uzrādīt izglītības dokumentus.

Pētījuma ietvaros ir apkopoti ievainojamības aspekti, kas ietekmē sieviešu iesaistīšanu prostitūcijā.

Pētījums pieejams latviešu valodā: "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums).

Pētījums pieejams angļu valodā: "Recruitment for Human Trafficking and Online Image of Women" (Case Studies of Latvia, Estonia and the UK).

Video "Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri"

19.01.2015.

Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā starptautiskā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" (HOME/2011/ISEC/AG/4000002172) ietvaros projekta vadošais partneris biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" ir izveidojusi video "Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri", kuru no šodienas demonstrēs LTV1.

Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" norāda, ka "vervēšana cilvēku tirdzniecībai notiek rafinēti, nemanot, turklāt gan tieši, gan netieši, apzināti un neapzināti, iesaistot dažādus biznesa partnerus" un aicina uzņēmumus izvērtēt to riskus tikt iesaistītiem cilvēku tirdzniecībā un nekļūt par līdzatbildīgiem Latvijas cilvēku pārdošanā.

VAI GRIBI FORŠI PAVADĪT LAIKU?

Šķietami lielisks piedāvājums – izklaide, atpūta, neaizmirstami pavadīts vakars par brīvu! Vai tiešām? Un, galvenais, tik atbilstoši publiskajā telpā tiražētajiem sievietes un vīrieša attiecību un uzvedību modeļiem!

ŠĀDS VAKARS TIEŠĀM VAR IZRĀDĪTIES NEAIZMIRSTAMS.

Latvijā cilvēku tirdzniecības tīkli cilvēkus vairs nevervē ar varu, bet gan, izsakot „izdevīgus” piedāvājumus un pieradinot potenciālo upuri.

Prostitūcijā iesaista 13 gadu vecas meitenes, iesākumā aicinot interesanti izklaidēties: „atnāc līdzi, tev nekas nebūs jādara!”, iekārdinot ar iespēju iegūt savu naudu, šķietamu brīvību, aizraušanos ar atkarībām un tad pamazām radot vainas, parāda, kauna sajūtu.

Bieži seko nākamie „izdevīgie piedāvājumi” tepat Latvijā, vai, piemēram, aizbraukt „pastrādāt” bordelī Vācijā vai Holandē. Meitenēm nonākot galapunktā, nosacījumi mainās.

Internetā piedāvā izdevīgas laulības apmaiņā pret pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nodrošināšanu laulātajam ārvalstniekam, darba sludinājumos interneta vidē saskatāmi vervēšanas īpašie riski un pazīmes, kā arī iespējama darba sludinājumu saikne ar vervēšanu cilvēku tirdzniecībai un seksuālajai ekspluatācijai.

MĒS DZĪVOJAM IEVAINOJAMĀ PASAULĒ.

Vervēšana cilvēku tirdzniecībai notiek rafinēti, nemanot, turklāt gan tieši, gan netieši, apzināti un neapzināti, iesaistot dažādus biznesa partnerus.

Ir vērts padomāt – vai transporta uzņēmumu īpašnieki apzinās, ka viņu transports tiek izmantots personu pārvietošanai no pārdevēja līdz pircējam? Vai uzņēmumu darbinieki – taksisti, stjuarti, šoferi, viesnīcu administratori, oficianti, iespējams, arī nejauši garāmgājēji spēj palīdzēt personai, kas izmisīgi mēģina rekrutētāja klātbūtnē lūgt palīdzību, jeb novērst izmantošanu tad, ja persona pati ir bezpalīdzīga?

Aicinām uzņēmumus izvērtēt viņu riskus tikt iesaistītiem cilvēku tirdzniecībā un nekļūt par līdzatbildīgiem Latvijas cilvēku pārdošanā.

ESI ATBILDĪGS!

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā