Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Projekts CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” vērsts uz cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā visās Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs (Granta līgums CBSS PSF Nr.2019/02).

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt sadarbības partnerus un ieinteresētās puses cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanā un pārtraukšanā, analizējot un nostiprinot informāciju, uzlabojot palīdzību upuriem un pastiprinot cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Projekta galvenais mērķis tiks sasniegts ar pasākumu kopumu, kas tiks īstenots 24 mēnešu laikā un tiks sadalīts starp projekta partneriem, izmantojot to stiprās puses un pieredzi cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Projekta aktivitātes ietver projekta uzsākšanas sanāksmi un trīs galvenās sastāvdaļas:

1. Izpētes darbu komponente par darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu Dānijā, Vācijā, Latvijā, Polijā un Norvēģijā.

2. Tiks organizēti trīs starpvalstu ekspertu semināri Norvēģijā, Somijā un Vācijā, iesaistot profesionāļus un praktiķus no visām BJVP dalībvalstīm.

3. Augsta līmeņa konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem un nepieciešamajām darbībām BJVP dalībvalstīs. Iecerēts, ka, pamatojoties uz projektā veikto izpētes darbu ziņojumu un starpvalstu semināru rezultātiem, tiks izstrādāta un pieņemta Viļņas deklarācija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā BJVP dalībvalstīs.

Projekta aktivitātes tieši iesaistīs vairāk nekā 200 dalībnieku no BJVP 11 dalībvalstīm, kas spēj identificēt, palīdzēt cietušajiem un saukt pie atbildības noziedzniekus. Dalībnieki ir tiesībsargājošo iestāžu, nevalstisko organizāciju, politikas veidošanas, pakalpojumu sniedzēju un citu kompetento sadarbības partneru pārstāvji.

Projekta ilgums: no 2019.gada 2.septembra līdz 20121.gada 31.augustam

Projekta vadošais partneris: Latvija (Iekšlietu ministrija)

Projekta partneri:

Dānija (Vides un pārtikas ministrijas Dzimumu līdztiesības departaments)

Lietuva (Iekšlietu ministrija)

Norvēģija (Tieslietu un sabiedrības drošības ministrija)

Polija (Iekšlietu un administrācijas ministrija)

Somija (Joutseno uzņemšanas centrs (Somijas Imigrācijas dienests))

Vācija (Federālā Darba un sociālo lietu ministrija)

Projekta īstenošanu līdzfinansē: BJVP Projektu atbalsta fonds (CBSS Project Support Facility (PSF)), Latvijas Repubikas Iekšlietu ministrija un Somijas Joutseno uzņemšanas centrs (Joutseno Reception Centre in Finland)

 

Publikācijas un informācija par CAPE projekta īstenošanas gaitu:


Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā