Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Kampaņa "Atver acis!"

    

 

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partnera "Philip Morris Latvia" atbalstu, no 2011. gada septembra līdz 2012. gada janvārim organizēja informatīvu kampaņu „Atver acis”.

Mērķis: vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, apmācot bibliotekārus kā potenciālos iedzīvotāju konsultantus šajos jautājumos.

Rezultāti: „Atver acis” ietvaros Rīgā noritēja konference „Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanā”. Tajā savas zināšanas papildināja 52 bibliotēku vadītāji no Rīgas, Rīgas rajona, Tukuma, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Skrundas, Sējas, Smiltenes, Dundagas, Tērvetes, Talsu, Baldones, Strenču, Salacgrīvas, Saldus, Krāslavas, Lubānas, Dobeles, Limbažu, Amatas, Madonas novadiem, Valmieras, Preiļiem un Jelgavas. Noritējusī konference bija pirmā tikšanās ar bibliotēku vadītājiem, un ieinteresētība bija ļoti liela. Klausītāji apliecināja, ka cilvēki nāk un konsultējas bibliotēkās par riskiem, dodoties strādāt uz ārzemēm, tāpēc jauniegūtā informācija praktiski palīdzēs tiem sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par cilvēku tirdzniecības riskiem.

Kampaņas ietvaros dažādos Latvijas reģionos notika 7 bibliotekāru semināri, kuros bibliotekāri tika izglītoti par cilvēku tirdzniecības riskiem, formām, pieejamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, identifikācijas procesu, kā arī par iespējām saņemt palīdzību. Semināros savas zināšanas papildināja 237 bibliotekāri no visas Latvijas.  

„Bibliotēkas ir ļoti noderīgs un līdz šim pilnībā neizmantots resurss cilvēku tirdzniecības novēršanā, īpaši lauku reģionos, kur bibliotekāri nereti veic ne tikai bibliotekāra, bet arī sociālā darbinieka un psihologa funkcijas, uzklausot apmeklētāju problēmas un dzīvesstāstus. Bibliotēkas, bieži apmeklē cilvēki, kuri plāno doties strādāt uz ārzemēm. Cilvēki izmanto bezmaksas interneta pakalpojumus, lai meklētu informāciju par darbu ārzemēs, drukātu avio biļetes utt.., tāpēc ir svarīgi, lai bibliotēkās būtu pieejama informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem pirms aizbraukšanas no Latvijas. Bibliotēkas lauku rajonos nereti ir vienīgais veids, kā informēt iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības problēmu, jo īpaši visneaizsargātāko sabiedrības daļu: bezpajumtniekus, bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm u.c.. Noslēdzot kampaņu, ir patiess prieks un gandarījums, ka bibliotēkas izrāda lielu atsaucību un ieinteresītību cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanā. Būtiskākais fakts – bibliotekāri atzīst, ka šādas apmācības ir tiešām nepieciešamas, jo ikdienā nākas saskarties ar cilvēku tirdzniecības riska grupām. Ņemot vērā lielo bibliotēku ieinteresētību un atsaucību, bibliotekāru apmācības plānojam turpināt arī nākotnē,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja.

Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/cilveku-tirdznieciba

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā