Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Sutenerisms

165.pants. Sutenerisms

(1) Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa vai arī tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgu personu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem personu skaits, kuras tiek aizturētas par sutenerismu, ir palielinājies gandrīz uz pusi. Starp aizturētajiem sutenerisma organizatoriem ir gan sievietes, gan vīrieši. Seksuālo pakalpojumu sfērā vīrieši, galvenokārt, pildījuši apsarga un vadītāja funkcijas, savukārt sievietes – operatores funkcijas, dažas no aizturētajām sievietēm agrāk pašas ir nodarbojušās ar prostitūciju.

Tāpat ir aizturētas vairākas organizētas grupas, kuras ar sutenerismu ir nodarbojušās vairākus gadus, tostarp pirmo reizi – ārvalstnieka (Nīderlandes pilsoņa) vadīta trīs personu organizēta grupa, kas specializējās tikai ārvalstnieku apkalpošanā un prostitūcijā iesaistīja vairākus desmitus jaunu sieviešu.

Nevienā no sutenerisma lietām nav konstatēts, ka personas tiktu piespiedu kārtā iesaistītas prostitūcijā vai arī tās agrāk būtu cietušas cilvēku tirdzniecībā. Tāpat nav konstatētas prostitūcijā iesaistītas nepilngadīgas personas.

Cīņai ar sutenerismu, tajā skaitā ar šo noziedzīgo nodarījumu saistītu noziedzīgi organizētu grupu apkarošanai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Minētais noziedzīgais nodarījums kļūst aizvien latentāks un tiek maskēts aiz legālas komercdarbības.

Valsts policija, kontrolējot prostitūcijā iesaistītās personas, pārliecinās par to identitātēm. Ja tiek konstatēts, ka ar prostitūciju nodarbojas ārvalstnieks, tad tiek veikta padziļināta intervija, lai pārliecinātos, vai ir saistība ar cilvēku tirdzniecību seksuālās ekspluatācijas nolūkos vai arī, ka kāda persona ir organizējusi tās seksuālo ekspluatāciju Latvijā vai citās valstīs. Nepieciešamības gadījumos var tikt piesaistīti Valsts robežsardzes darbinieki, informācija var tikt pārbaudīta, izmantojot Eiropola vai Interpola informācijas kanālus.

Ņemot vērā, ka sutenerisma pamatā ir peļņas gūšana, kā nākamais izaicinājums cīņai ar cilvēku tirdzniecību saistītiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir kriminālprocesa izmeklēšana daļā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kriminālprocesos tiek arestēta kustama un nekustama manta lielā apmērā, jo ir pamats uzskatīt, ka tā iegādāta par noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem, tajā skaitā, nodarbojoties ar sutenerismu. Arestētā manta tiek slēpta, īpašuma tiesības nostiprinot uz laulāto vai citu personu vārda, tādējādi sarežģījot mantisko jautājumu risinājumus kriminālprocesā, tomēr izmeklētāji un prokurori pieliek visas pūles, lai tiesā izdotos pierādīt šīs mantas noziedzīgo izcelsmi.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā