Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekts „Choose Your Freedom 2”

  

No 2013. gada 5. augusta līdz 2014. gada 24. janvārim biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši ar organizācijas speciālistu atbalstu īstenos ES programmas „Jaunatne darbībā” finansēto projektu „Choose Your Freedom 2”. Tajā 30 jaunieši tiks apmācīti par cilvēku tirdzniecību. Apmācību kursa noslēgumā tiks izveidota sociālās reklāmas kampaņa tēmas redzamības veicināšanai interneta vidē.

Apmācību kursā tiksies jaunieši un organizāciju līderi no Latvijas, Itālijas, Kipras, Horvātijas, Portugāles un Rumānijas. Kursa laikā cilvēku tirdzniecības tematika tiks skatīta pēc iespējas plaši un padziļināti, balstoties uz dalībnieku zināšanām, interesēm un vajadzībām. Īpašs uzsvars tiks likts uz cilvēku tirdzniecības upura psiholoģisko stāvokli un sajūtām.

Projekta galvenais produkts būs sociālās reklāmas klipi un uz tiem balstīta interneta vidē īstenota sociālo tīklu kampaņa. Tai gatavojoties apmācību laikā tēma tiks skatīta, izmantojot dažādas neformālās mācīšanās metodes, kombinējot tās arī ar īsām lekcijām un audiovizuālās mācīšanās pieeju.

Fotogalerija 

Video 1Video 2

Šis projekts turpina 2013. gada aprīlī īstenoto projektu „Choose Your Freedom”, kurā jaunieši no Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas tika apmācīti par cilvēku tirdzniecību un šīs tēmas atspoguļošanu vienaudžu izglītībā caur neformālās mācīšanās metodi – spēli.

Choose Your Freedom 2           

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā