Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Personas nosūtīšana seksuālai ekspluatācijai

Krimināllikuma 165.1 pants "Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai"

(1) Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai, tas ir, par jebkādu rīcību, kas šajā nolūkā veicina legālu vai nelegālu personas pārvietošanos, tranzītu vai uzturēšanos vienas valsts vai vairāku valstu teritorijā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas iedzīvošanās nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

Personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai ar personas piekrišanu Latvijas Republikas Augstākā tiesa 2006.gada Tiesu prakses apkopojumā ir atzinusi par cilvēku tirdzniecības veidu. Saskaņā ar ANO 1949.gada 2.decembra konvencijā „Par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses” noteikto sodāmas ir visas cilvēku tirdzniecības definīcijās noteiktās darbības un sodāma ir jebkura šīs ķēdes posma darbība – sākot ar personas sākotnēju vervēšanu līdz pat brīdim, kad ir sasniegts attiecīgais nodoms vai rezultāts – upura personas vai darba ekspluatācija. Vainīgā persona tiek notiesāta par nodomu kādu personu nosūtīt seksuālai izmantošanai. Ļoti bieži personas nodoms ir saistīts ar citas personas nosūtīšanu uz valstīm, kurās seksuālā izmantošana bez piespiedu elementiem ar personas brīvu gribu ir atļauta.

Krimināllikuma 165.¹pantā paredzētais nodarījums nav uzskatāms par cilvēku tirdzniecību saskaņā ar Krimināllikuma 154.2pantu „Cilvēku tirdzniecības jēdziens”, taču vienlaikus atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem Krimināllikuma 165.¹pantā paredzētais nodarījums ir atzīstams par vienu no cilvēku tirdzniecības paveidiem. Latvijā Krimināllikuma 165.¹pantā paredzētais nodarījums ir izdalīts ārpus Krimināllikuma 154.1 panta, jo persona seksuālai izmantošanai tiek pakļauta ar tās piekrišanu, kas ir vērtējams kā mazāk bīstams noziedzīgs nodarījums un par to attiecīgi nosakāmas vieglākas sankcijas. Būtiski, ka par šādām darbības Latvijā jebkurā gadījumā ir paredzēta kriminālatbildība.

2012.gada 22.septembra ANO Vispārējā periodiskā pārskatā par Latvijas cilvēktiesību situāciju augstu tiek novērtēts, ka Latvija ir gājusi tālāk par Palermo Protokola prasībām, jo vardarbības izmantošana pret potenciālo cilvēku tirdzniecības upuri seksuālās ekspluatācijas nolūkā nav priekšnosacījums, lai uzsāktu kriminālprocesu pret cilvēku tirdzniecības organizatoriem.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā