Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Eiropas Savienības programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” galvenais mērķis bija meklēt kopsakarības un pētīt fiktīvo laulību fenomenu cilvēktirdzniecības kontekstā un ierosināt visaptverošu rīcību to novēršanai.

Ziņojuma kopsavilkums (angļu valodā)

Ziņojuma kopsavilkums (latviešu valodā)

Ziņojums par Latviju (latviešu valodā)

Metodiskais materiāls "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības"<< 

Metodiskajā materiālā iekļautās mācību programmas mērķis ir sagatavot dažādu jomu speciālistus – tālākizglītības trenerus tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. Lai kopīgiem spēkiem mazinātu globālā fenomena – ekspluatatīvās fiktīvas laulības – izskaušanu, metodiskajā materiālā "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības" ir iekļauta gan tēmas teorētiskā bāze, gan praktiskā daļa. Ieskatam dotas arī vairākas “mērķa grupas” prevences aktivitātēm un videolinki. Programmas pielikumā ir sociālo gadījumu apraksti, kurus var izmantot gan visa mācību kursa laikā, gan pie konkrētu tēmu apguves. Mācību programmas galvenie uzdevumi ir: strukturēt profesionāļu zināšanas par cilvēku tirdzniecību; paaugstināt zināšanas par ekspluatatīvām fiktīvām laulībām kā cilvēku tirdzniecības formu; parādīt profesionāļiem, ka ikvienā posmā var fiktīvo laulību norisi pārtraukt, tādējādi kopumā mazinot cilvēku izmantošanu šajā cilvēku tirdzniecības formā. Kā iedvesmas avots tēmas aktualizēšanai, metodiskais materiāls var noderēt ikvienam, kuram nav vienaldzīgs nelaimē nonācis cilvēks un kurš grib palīdzēt savam līdzcilvēkam. Semināra "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības" dalībnieku un lektoru vērtējuma anketas. Metodiskā materiāla autori ir S. Zalcmane - biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece un V. Nazarovs – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas (Cīņai ar cilvēku tirdzniecību) vecākais inspektors.

Mācību semināru „Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana” Latvijā izvērtējuma ziņojums (angļu valodā)<<

Lai dalītos ar secinājumiem un labo praksi, kas gūta projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA)* divu gadu īstenošanas laikā, 2016. gada 14.-15.novembrī Rīgā notika starptautiska konference „Ekspluatējošas fiktīvas laulības: pētot saikni starp cilvēku tirdzniecību un fiktīvām laulībām”. Kopumā divu dienu laikā konferencē ar prezentācijām uzstājās astoņu ES valstu pārstāvji – valsts un tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, pētnieki un nevalstiskā sektora pārstāvji, kas ikdienā strādā ar cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumiem. Konferences programma<<

Minna Vjuko (Minna Viuhko), pētniece, Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija) – prezentācija "Happily ever after? From sham marriages to human trafficking"<<

Sandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā māja”” (Latvija) – prezentācija "Training methodology and materials “Reduction of Exploitative Sham Marriages: Training for Trainers Training”"<<

Katrīna Kosgreiva (Catherine Cosgrave), Īrijas imigrantu padome (Īrija) – prezentācija "Regulating sham marriage and trafficking: the experience of Ireland"<<

Sirle Blumberga (Sirle Blumberg), NVO „Living for Tomorrow” (Igaunija) – prezentācija "Challenges of understanding sham marriages connections with human trafficking"<<

Monika O’Konnora (Monica O’Connor), neatkarīgā pētniece (Īrija) - prezentācija "The targeting of vulnerability for the purpose of exploitation: the intersection of sham marriage and trafficking"<<

Stefens Kouradžs (Stephen Courage), detektīvs superintendants no Īrijas policijas (An Garda Siochana) (Īrija) – prezentācija "The response of An Garda Siochana (Irish Police) to sham marriages"<<

Tanja Čaralambidū (Tania Charalambidou), Iekšlietu ministrija (Kipras Republika) – prezentācija ""Βrides-to-be” as victims of human trafficking: Challenges and the importance of coordination between public services"<<

Jeļena Kaminska, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore (Latvija) – prezentācija "Sham Marriages as a Form of Trafficking in Human Beings"<<

Adriana Šteruska (Adriana Šteruská), izmeklētāja, Slovākijas Republikas Policijas Nelegālās migrācijas apkarošanas nacionālā vienība (Slovākija) – prezentācija "Forced Marriages"<<

Karolis Žibas, pētnieks, NVO „Caritas Lithuania” (Lietuva) – prezentācija "Human trafficking in Lithuania: from new forms of exploitation to recent political developments"<<

Manuels Albano (Manuel Albano), Nacionālais koordinators cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Ministru padomes Komisija pilsonības un dzimumu līdztiesības jautājumos (Portugāle) - prezentācija "The Portuguese Model in Combating Human Trafficking"<<


Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā