Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekts „No Future for Human Trafficking”

No Future for Human Trafficking        

Laikā no 2014.gada 6. februāra līdz 31. jūlijam biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši un brīvprātīgie ar speciālistu atbalstu īsteno ES programmas „Jaunatne darbībā” finansētu projektu „No Future for Human Trafficking”. Projekta galvenās aktivitātes ir apmācību kurss par cilvēku tirdzniecību un spēļu izgatavošana par šo tēmu.

Apmācību kurss (no 2014. gada 12. līdz 20. aprīlim) ir projekta lielākā aktivitāte, kurā deviņas dienas vienuviet dzīvos un strādās jaunieši, brīvprātīgie un jauniešu līderi, lai apgūtu cilvēku tirdzniecības fenomenu un problemātiku partnerorganizāciju pārstāvēto valstu kontekstā. Šajā projektā līdz ar biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgajiem piedalīsies arī jaunieši no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas. Šo valstu pārstāvniecība nosaka projekta tematisko rāmējumu dažādos tēmas politiskos, sociālos, ekonomiskos, kultūras u.c. aspektos.

Fotogalerija

Atbilstoši programmas „Jaunatne darbībā” tradīcijām – izmantojot neformālās izglītības metodes un apmācītāju pavadībā diskusijās formējot kolektīvas zināšanas, tiks apgūta cilvēku tirdzniecības problemātika projekta dalībvalstīs. Pirmajās dienās dalībnieki koncentrēsies uz tēmas teorētisko bāzi un upuru psiholoģisko stāvokli. Apmācību kursa otrajā daļā tiks attīstīta projekta Choose Your Freedom un "Choose Your Freedom 2" laikā labākā izveidotā spēle par cilvēku tirdzniecību. Caur šo procesu dalībnieki sakārtos un papildinās iegūtās zināšanas, kā arī izveidos gandrīz gatavu spēli, kas vēlāk būs izmantojama vienaudžu un skolēnu izglītošanai.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/no-future-for-human-trafficking

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā