Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts  - vai nu kā pārdoto cilvēku saņēmējvalsts, vai arī kā nosūtītājvalsts.

Cilvēku tirdzniecības pirmsākumi ir meklējami senā pagātnē – verdzībā. Laika gaitā verdzības formas un veidi ir ievērojami mainījušies, bet būtībā mūsdienu cilvēku tirdzniecība nozīmē to pašu, ko pirms tūkstošiem gadu – cilvēki pārdod cilvēkus.

Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija - parasti peļņas gūšanas nolūkos. Personas ekspluatācija nozīmē personas izmantošanu dažādiem nolūkiem.

Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

  • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;
  • piespiedu darbs vai pakalpojumi;
  • verdzība;
  • orgānu izņemšana.

Fiktīvas laulības ir viena no izplatītākajām cilvēku tirdzniecības formām. 

Noslēgto fiktīvo laulību skaita ziņā dominē Īrija un Lielbritānija. Fiktīvo laulību popularitāti šajās valstīs izskaidro vairāki faktori: liberālā pieeja gan laulību reģistrācijai, gan laulības pārbaudei pēc tās noslēgšanas. Šīs valstis ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, bet nav Šengenas zonas dalībvalstis; tās ir salīdzinoši lielas trešo valstu izcelsmes iedzīvotāju kopienas, kuras nodrošina atbalstu fiktīvajām laulībām, piemēram, vervējot. Šie faktori mijiedarbojas ar to, ka uz šīm valstīm meklējot darba iespējas dodas Latvijas pilsones, kas labprātīgi piekrīt vai arī tiek maldinātas un piespiestas stāties laulībā ar trešās valsts pilsoņiem, tādējādi atvieglojot trešās valsts pilsoņu iekļūšanu ES un Šengenas zonā. Visvairāk vervēšana tiek izvērsta interneta vidē.

Piespiedu darbs ir otra izplatītākā cilvēku tirdzniecības forma. Būtiskākās pazīmes kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir vardarbība vai vardarbības piedraudējums personai. Piespiedu darba gadījumā persona tiek piespiesta veikt darbu vai sniegt pakalpojumus pret viņas gribu, lietojot vardarbību, draudus, viltu, kā arī, izmantojot personas atkarību no vainīgā vai bezpalīdzības stāvokli. Attiecīgi darba tiesisko attiecību strīdos nepastāv vardarbības, bet ir darba devēja un darba ņēmēja tiesiska rakstura konflikts.

Piespiedu darba pazīmes

-darbinieka ierobežošana;

-dokumentu atņemšana;

-komunikācijas liegšana un ierobežošana;

-piespiešana darīt to, ko darbinieks negrib;

-strādāšana bez darba līguma, apdrošināšanas, pusdienas pārtraukumiem un brīvdienām;

-traumu gūšanas gadījumos netiek sniegta medicīniskā palīdzība.

Par cilvēku tirdzniecību darbā vietā nevar runāt, ja darba devējs astoņu stundu vietā liek strādāt desmit vai piecu latu vietā maksā tikai trīs latus. Šādi pārkāpumi jārisina darba tiesisko attiecību kontekstā un tos nevar uzskatīt par cilvēku tirdzniecību.

Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas<<

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā