Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

BĒRNU UN PUSAUDŽU BEZMAKSAS UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111

MĒRĶIS

Sniegt bērniem profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu krīzes situācijās, uzklausīt, atbalstīt bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbību nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

PAR UZTICĪBAS TĀLRUNI

Bērnus un pusaudžus uzklausa profesionāli psihologi, kas pārzina bērnu un pusaudžu aktuālākās problēmas. Uzticības tālruņa speciālisti sadarbojas ar valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju un citām institūcijām, kas nodrošina bērnu aizsardzību, ievērojot konfidencialitāti. Saruna ir konfidenciāla un anonīma, ja bērns to nevēlas, informācija nevienam netiek izpausta.

KAS VAR ZVANĪT

Bērni un pusaudži, kas jūtas nomākti, vēlas tikt uzklausīti un saņemt psiholoģisku atbalstu. Bērns tiek uzklausīts bez pārmetumiem un nosodījuma. Tā ir iespēja pastāstīt par savām jūtām un pārdzīvojumiem. Uzticības tālruņa konsultanti kopā ar bērnu palīdzēs rast risinājumu un sniegs atbalstu.

KAD VAR ZVANĪT

Darba dienās 08.00-23.00, sestdienās 08.00-22.00, svētdienās 10.00-22.00.

Uzticības tālrunis nodrošina arī E-KONSULTĀCIJAS bērniem un pusaudžiem, kuriem nepieciešama psiholoģiska palīdzība, atbalsts krīzes situācijā, kā arī bērniem un pusaudžiem, kuriem savas domas un jūtas vieglāk izteikt rakstiski (arī bērniem ar īpašām vajadzībām – vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem). Atbildes tiek sniegtas trīs dienu laikā no vēstules saņemšanas. Vēstuli var rakstīt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā, sadaļas „Uzticības tālrunis” apakšsadaļā „E-konsultācijas bērniem un pusaudžiem” - http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu vai, rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, tālr. (+371) 67359147, e-pasts: pasts@bti.gov.lv

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā