Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas ir paredzētas, lai tiesībaizsardzības iestādes – Valsts policija, Valsts darba inspekcija, Valsts robežsardze, Pašvaldību policija un nevalstiskās organizācijas, kurām piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, varētu pilnvērtīgi konstatēt cilvēku tirdzniecības darba spēka ekspluatācijas nolūkā gadījumus un cietušās personas, kā arī atbilstoši veikt nepieciešamos pasākumus vainīgo personu saukšanai pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

 

Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas

Guidelines for the Identification of Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā