Notikumu kalendārs - Marts, 2023

Juridiskā palīdzība

Kriminālprocesa 104.panta piektā daļa nosaka cietušā tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, šā panta sestā daļa paredz kārtību, kādā cietušajam tiek nodrošināti advokāta pakalpojumi. Ņemot vērā minēto, likums paredz konkrētus termiņus, kuri ir jāievēro gan procesa virzītājam, gan zvērinātu advokātu vecākajam:

- procesa virzītājs lēmumu par nepieciešamību nodrošināt pārstāvi kriminālprocesā paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā. Procesa virzītājs procesuālajās darbībās, kuras veicamas nekavējoties un kurās iesaistīts cietušais, ja nepieciešams, advokātu pārstāvības nodrošināšanai uzaicina atbilstoši attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā sastādītajam advokātu dežūru grafikam.

Valstī netiek atsevišķi apkopoti statistikas dati par cietušo, kas cietuši no cilvēku tirdzniecības skaitu, kas saņēmuši valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības administrācijas, kas ir atbildīgā iestāde par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu, rīcībā ir informācija par advokātu iesniegtajiem un apmaksātajiem paziņojumiem par juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (gan noziedzīga nodarījuma izdarītājam, gan cietušajam kopā).

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā