Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Atbalsts kriminālprocesā

Ja persona kriminālprocesa par cilvēku tirdzniecību ietvaros ar procesa virzītāja lēmumu ir atzīta par cietušo vai tai piešķirts liecinieka statuss, ja attiecīgā persona nevēlas, lai to atzīst par cietušo, un to apliecina tiesībaizsardzības institūcijas izsniegta izziņa, attiecīgajai personai papildus pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa beigām ir tiesības saņemt atbalstu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu par valsts budžeta līdzekļiem – psihosociālu palīdzību (tai skaitā individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, – pārstāvību tiesā, nepārsniedzot 150 stundu gadā. Atbalstu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa laikā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros. Ja persona saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumus un kārtību, attiecīgajai personai kā atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, kā arī, ja nepieciešams, tulka pakalpojumus šajās konsultācijās.

Daudzos gadījumos pēc cilvēku tirdzniecības fakta konstatēšanas un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā kriminālprocess, kurā iesaistīts klients, netiek uzsākts. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka bijušais pakalpojuma saņēmējs kā cietušais vai liecinieks tiek iesaistīts kriminālprocesā vēlāk. Šiem klientiem ir iespēja saņemt atbalstu saistībā ar kriminālprocesa uzsākšanu. 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā