Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Preventīvo pasākumu saraksts, kurus ņemot vērā, var samazināt risku kļūt par piespiedu darba upuri ārzemēs

- Sazināties ar izvēlētās valsts vēstniecību Latvijā un noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai varētu strādāt attiecīgajā valstī – ieceļošanas, uzturēšanās un nodarbinātības nosacījumus, kā arī paražas un galvenos likumus. Par  vairākām valstīm informāciju var atrast arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā – http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=7 ;

- Aizpildīt anketu mājas lapā – http://www.brauktvainebraukt.lv/vairak.php, lai pārliecinātos par gatavību doties uz ārzemēm;

- Noskaidrot Latvijas vēstniecības adresi un tālruņu numurus valstī, uz kuru plānots doties – http://www.mfa.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/;

- Nodrošināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ārkārtas situāciju un konsultāciju tālruņa numuriem:

1. +371 26 33 77 11* – (ārkārtas situācijās 24 h diennaktī zvaniem no jebkuras valsts),

2. +371 67016364* – (tikai darba laikā zvaniem no jebkuras valsts),

3. 80005905 - (tikai darba laikā bezmaksas informatīvais tālrunis zvaniem no Latvijas),

4. +371 67 015 905* – (tikai darba laikā zvaniem no jebkuras valsts);

*maksa par zvanu atkarīga no mobilā telefona operatora noteiktā tarifa;

- Reģistrēties Konsulārajā reģistrā – https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts;

- iepazīties ar ieteikumiem un brīdinājumiem ceļotājiem;

- ielādēt savā Android vai Apple viedtālrunī mobilo aplikāciju "Ceļo droši";

- Ņemt vērā, ka iekārtot darbā Latvijā un ārzemēs var tikai licencētas darbā iekārtošanas firmas un uzzināt, vai attiecīgai firmai ir licence uz konkrēto darbības jomu un valsti, var mājas lapās:

http://www.nva.lv/index.php?cid=2&mid=75#lic_firmas;

http://www.jurasadministracija.lv/index.php?action=150;

- Meklēt darbu, izmantojot samērā drošu un ticamu informāciju Eiropas Darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu;

- Slēgt darba līgumu rakstveidā, pieprasīt pēc iespējas detalizētāku darba līgumu. Īpašu uzmanību līgumā vajadzētu pievērst darba devēja nosaukumam, juridiskai un darbības vietas adresei, darba devēja tālrunim, darbinieka profesijai (amatam, arodam), darba raksturojumam, darba laikam, samaksai, citu darba devēja sniegto pakalpojumu uzskaitījumam, par kuriem var tikt prasīta samaksa (dzīvesvieta, pārvadāšana), darba attiecību pārtraukšanas nosacījumiem. Līgumu būtu vēlams noformēt tajā valodā, kuru darba ņēmējs labi pārzina;

- Apgūt angļu vai izvēlētās valsts valodu elementārā līmenī, vai vismaz palūgt kādam uz lapiņas uzrakstīt attiecīgās valsts valodā, no kuras valsts esat un ka jums ir nepieciešama palīdzība;

- Informēt tuviniekus par sameklēto darbu ārzemēs, atstāt mājās precīzu savas uzturēšanās vietas adresi un visu informāciju par savu darba devēju;

- Atstāt mājās pases kopiju un savu nesen uzņemtu fotogrāfiju un vismaz vienu pases kopiju paņemt līdzi gadījumam, ja pazūd pase vai kāds to atņem vai nozog;

- Apmeklēt ārstu un noskaidrot vai veselības stāvoklis ir pietiekami labs, lai dotos ceļā;

- Nokārtot visu iespējamo apdrošināšanu, tai skaitā, veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu nelaimes gadījumiem. Latvijā ir iespējams noformēt bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) - www.vnc.gov.lv;

- Paņemt līdzi vismaz tik daudz naudas, lai pietiktu atpakaļceļam.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā