Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

 

2018.gada rudenī Baltijas jūras valstu padome (BJVP) uzsāk jauna starptautiska projekta cilvēku tirdzniecības apkarošanai īstenošanu – HOF-BSR "Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā" (Human Trafficking - Paving the Way for a Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region).

 

Projekta ietvaros izveidots Baltijas jūras reģiona pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānisms (Transnational Referral Mechanism), kas kalpo kā instruments profesionāļiem, lai tie veiksmīgi nodrošinātu atbalstu un palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumos. Reģionālajā sadarbības mehānisma ir iekļautas Bulgārija, Rumānijas un Ukraina, kas ir galvenās cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstis, proti, šo valstu pilsoņi visbiežāk tiek pakļauti ekspluatācijai Baltijas jūras reģiona dalībvalstīs.

Informatīvais rīks pieejams un izmantojams tikai angļu valodā internetā www.bsr-trm.com

 

Šā gada 31.maijā Iekšlietu ministrijā norisinājās seminārs žurnālistiem un cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem projekta HOF-BSR “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros. Viens no projekta mērķiem ir vērst uzmanību uz dzimumu aspektu cilvēku tirdzniecībā un upuri nosodošu stereotipisku attieksmi, nodrošinot masu medijus ar zināšanām un rīkiem, kas nepieciešami, lai informētu sabiedrību par cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

Vairāk lasiet publikācijā "Seminārs mediju pārstāvjiem par cilvēku tirdzniecību. Ir reizes, kad jāizšķiras, kas medija pārstāvis ir visupirms - žurnālists vai cilvēks".

 

 

“Glosārijs. Cilvēku tirdzniecība”: praktisks, ikdienā izmantojams informatīvais materiāls – vārdnīca, kas vienkāršā veidā skaidro ar cilvēku tirdzniecību saistītos terminus un jēdzienus.

© Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību, 2019.gada maijs

Galvenie autori: Vineta Polatside ar Entonija Džeja (Anthony Jay) ieguldījumu.

Tekstu latviešu valodā rediģēja: Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrija

Glosārijs angļu valodā pieejams: “Glossary. Human Trafficking”

 

 

 

 

“Vadlīnijas. Mediji un cilvēku tirdzniecība” (2019)

“Guidelines. Media and trafficking in human beings” (2019)

Padomi un ieteikumi, kas izklāstīti šajā publikācijā, palīdzēs žurnālistiem apdomāt, kā tiek stāstīts par cilvēku tirdzniecību, apsvērt juridiskos un cilvēktiesību jautājumus, attieksmi pret upuriem, viņu privātumu un labklājību, kā arī to, kā izstāstīt stāstu cilvēciski, veidā, lai palīdzētu sabiedrībai labāk izprast šo problēmu un nepieciešamos risinājumus.

Tika veikti pētījumi Baltijas jūras reģiona valstīs – Dānijā, Igaunijā, Krievijas Federācijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā – par cilvēku tirdzniecības rāmējumu nacionālajos medijos, kas ir pamats un lielisks papildinājums izstrādātajai rokasgrāmatai “Vadlīnijas. Mediji un cilvēku tirdzniecība”, kā arī tika organizēti semināri žurnālistiem un cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem.

Nacionālie pētījumi par cilvēku tirdzniecības rāmēju nacionālajos medijos:

Dānija – From bodies to borders. Human trafficking, migration and gender in the Danish media 2010 – 2019 (angļu valodā)

Igaunija – Media representation of Human Trafficking in Estonia, A.Markina, 2019 (angļu valodā)

Krievijas Federācija – Journalism vis-à-vis Human Trafficking: Review of the Russian Media, Vera Gracheva, Ph.D, 2019 (angļu valodā)

Latvija – Review of the Media Framing of Human Trafficking in Latvia, Anda Rožukalne, Faculty of Communication Riga Stradiņš University, 2019 (angļu valodā)

Cilvēktirdzniecības atspoguļojums un rāmējums Latvijas medijos, Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas fakultāte, 2019 (latviešu valodā)

Lietuva – Prekybos žmonėmis rėminimas Lietuvos internetinėje spaudoje, 2019 (kopsavilkums angļu valodā, pētījums lietuviešu valodā)

Somija – Review of Media Framing of Human Trafficking in Finnish News Media, Terhi Tafari, LLM, BSocSci, 2019 (angļu valodā)

Vācija – Review of the Media Framing of Human Trafficking in Germany, Eva Küblbeck, LL.M, German NGO Network against trafficking – KOK e.V., 2019 (angļu valodā)

Zviedrija – Människohandel i svensk media, 2019 (kopsavilkums angļu valodā, pētījums zviedru valodā)

 

 

Informāciju par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem sagatavoja un publicēja:

projekta HOF-BSR koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa

lasma.stabina@iem.gov.lv, tālrunis 67829674

 

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā