Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Darba grupa Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam īstenošanas koordinēšanai

Izveido darba grupu, kas koordinēs cilvēktirdzniecības novēršanas pamatnostādņu īstenošanu (26.08.2014.) http://staburags.diena.lv/latvija-un-pasaule/izveido-darba-grupu-kas-koordines-cilvektirdzniecibas-noversanas-pamatnostadnu-istenosanu-101325                          

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā