Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Valsts kompensācija

Atzīstot personu par cietušo, procesa virzītājs informē cietušo par tā tiesībām, tajā skaitā uz valsts kompensāciju cietušajiem. Personas tiesības uz valsts kompensāciju izriet no likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kura mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.

2013.gada 1.janvārī spēkā stājās likums „Grozījumi likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem””, kurā likums tika papildināts ar jaunu valsts kompensācijas piešķiršanas gadījumu, ja cietušais ir cietis no cilvēku tirdzniecības (iepriekš šādos noziedzīgos nodarījumos cietušie valsts kompensāciju varēja saņemt, ja ir iestājušās likumā noteiktās sekas). Jaunais regulējums nodrošina, ka persona, kura ir atzīta par cietušo kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību var saņemt valsts kompensāciju , kuras apmērs tiek aprēķināts par pamatu ņemot maksimālo valsts kompensācijas apmēru – piecas minimālās mēneša darba algas. Cietušais valsts kompensāciju nepabeigtā kriminālprocesā var saņemt pamatojoties tikai uz procesa virzītāja izsniegtu izziņu par to, ka persona ir atzīta par cietušo kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību. Savukārt, ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu.

Juridiskās palīdzības administrācija, kas ir kompetentā iestāde valsts kompensācijas izmaksā, regulāri rīko seminārus un apmācības procesa virzītājiem un sociālajiem darbiniekiem, kā arī plaši informē sabiedrību par iespēju lūgt un saņemt valsts kompensāciju (laikrakstos, internetā www.jpa.gov.lv, www.tiesas.lv, kā arī ir izveidots bezmaksas informatīvais tālrunis 80001801, pieprasījuma veidlapa ir pieejama bez maksas, ~25000 bukletu ir izplatīts gadā visos reģionos, procesa virzītājiem, NVO, arī pašvaldību sociālajiem dienestiem un tml.).

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā