Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Informatīvie bukleti par drošu darbu Latvijā un ārzemēs

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Rīkojies gudri’" ietvaros izstrādājusi informatīvos bukletus latviešu, krievu un angļu valodā par drošu darbu Latvijā, kā arī ārzemēs.

Izdales materiālos iekļauta informācija par darbaspēka ekspluatācijas mehānismiem, nelegālas nodarbinātības pazīmēm, kā arī to, kur meklēt palīdzību gadījumā, ja cilvēks savā darbavietā ticis ekspluatēts.

Bukleti krievu un angļu valodā paredzēti ārzemniekiem, kas vēlas strādāt Latvijā, savukārt buklets latviešu valodā paredzēts tiem latviešiem, kas iecerējuši doties darba meklējumos ārzemēs.

             

 Projekta "Rīkojies droši" ietvaros izveidots informatīvs video par cilvēktirdzniecību

13.01.2021.

Cilvēku tirdzniecība ir pastāvējusi tūkstošiem gadu senā pagātnē, un tā turpina pastāvēt arī mūsdienās - tas šķiet neticami, par to nezina, uzskata, ka ar mani jau nekas tāds nevar notikt.


Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Rīkojies gudri" ietvaros izveidots gandrīz septiņu minūšu video par cilvēktirdzniecību, kurā biedrības valdes locekle, juriste Gita Miruškina dalās ar cietušo stāstiem par to, ko tie pārcietuši.

Zaļā mape uz Gitas rakstāmgalda sevī krāj smeldzīgus, skarbus stāstus par sabojātām dzīvēm un cilvēkiem, kuri nenojauta neko ļaunu, kuri tikai gribēja nopelnīt vairāk naudas savai ģimenei, kuri uzticējās un paļāvās uz cilvēkiem, un kuri nedomāja, ka ar viņiem varētu notikt kaut kas tāds.


Dzintars no Latvijas, kurš Lielbritānijā divus gadus strādājis bez atlīdzības, bailēs no fiziskas vardarbības un pazemošanas, Juris no Latvijas, kurš saņēmās un aizbēga, divas dienas ar kājām gāja uz Londonu, lai nokļūtu Latvijas vēstniecībā, ģimene no Latvijas, kuru paverdzināja Krievijā, nežēlojot pat sešgadīgo bērnu, Kumars no Indijas, jauns vīrietis ar augstāko izglītību IT jomā, kurš pakļauts ekspluatācijai Latvijā, 
diskriminēts un fiziski ietekmēts, Šamšads no Uzbekistānas, lai nodrošinātu astoņu cilvēku ģimeni, ieradās strādāt Latvijā, bet viņu izmantoja, nesamaksāja, Kasims angļu valodas skolotājs no Tadžikistānas, kuru ekspluatēja, izmitināja mitrā pagrabā, nesamaksāja un iedzina parādā.... Tie ir tikai daži stāsti no mūsu līdzcilvēkiem, kuri ir kļuvuši par upuriem, saņēmuši palīdzību, atbalstu un aizsardzību.

Taču izglābto skaits nav liels. Katru dienu jauni un jauni upuri tiek savervēti ar maldiem un viltu, ar solījumiem par labu algu, dzīves un darba apstākļiem, taču nonāk darbaspēka ekspluatācijā, piespiedu prostitūcijā, kalpībā, tiek piespiesti pārvadāt narkotikas, zagt....


Esiet kritiski, esiet vērīgi! Izvērtējiet iespējamos riskus un nekļūstiet par cilvēktirdzniecības upuriem!


  

Podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju

29.10.2020.

Projekta "Rīkojies gudri" ietvaros izveidots podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju.

Biedrība "Patvērums "Drošā mājja"" trīs mēnešu garumā no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim īsteno projektu "Rīkojies gudri". Projektā īstenotās aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu par cilvēku tirdzniecību, īpašu uzmanību pievēršot darbaspēka ekspluatācijai, kā arī paredzēts izveidot divus informatīvos materiālus, vienu video un vienu podkāstu par cilvēktirdzniecību.

Šī ir saruna/podkāsts starp biedrības "Patvērums "Drošā māja""* sabiedrisko attiecību speciālistu Hariju Kadiķi un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti cīņā pret cilvēktirdzniecību, juristi-konsultanti Gitu Miruškinu par tādām tēmām kā:

- vervēšanas shēmas,

- darbaspēka ekspluatācija,

- paverdzināšana,

- seksuālā ekspluatācija,

- kā arī nesen parakstīto memorandu starp Starptautisko lidostu Rīga, nacionālo lidsabiedrību airBaltic, Iekšlietu ministriju, centru MARTA un biedrību "Patvērums "Drošā māja" par cilvēktirdzniecības novēršanu aviācijas nozarē.

Gita Miruškina ir, iespējams, Latvijas vispieredzējušākais speciālists cīņas pret cilvēktirdzniecību nozarē. 2015. gadā Gitai tika piešķirta ASV Valsts departamenta augsta līmeņa atzinība par ieguldīto darbu cilvēktirdzniecības izskaušanā Latvijā.

Projekts "Rīkojies gudri" tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Philip Morris Latvia”.

 

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007.gada 6.augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot:

- indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem;

- veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā;

- nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem;

- veidojot interaktīvas apmācības formas;

- attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;

- sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

NVO "Patvērums "Drošā māja"" no 2007.gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā