Notikumu kalendārs - Jūlijs, 2020

Aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

22.06.2017

2017.gada 14.jūnijā Iekšlietu ministrijā notika ar Ministru prezidenta 2017.gada 28.februāra rīkojumu Nr.52 izveidotās darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai* kārtējā sanāksme.

Pēc Krimināllikuma 154.1panta “Cilvēku tirdzniecība” šogad ierosināts viens kriminālprocess par darbaspēka ekspluatāciju Latvijā. Šajā gadījumā cilvēku tirdzniecības pazīmes atpazina un Valsts policijai ziņoja Valsts darba inspekcija. Šobrīd līdzīga informācija, kas saņemta no nevalstiskā sektora un sociālajiem dienestiem, tiek pārbaudīta. Valsts policijas pārstāvis atzinīgi novērtēja sadarbību ar Rīgas Pašvaldības policiju, Valsts darba inspekciju, Valsts robežsardzi un sociālajiem dienestiem.

 

Šā gada pirmajos četros mēnešos uz tiesu iztiesāšanai nosūtītas divas krimināllietas par cilvēku tirdzniecību, kurās apsūdzības celtas pret trijām personām (diviem vīriešiem un vienu sievieti). Aprīļa beigās iztiesāšanai nosūtītā krimināllieta par darbaspēka ekspluatāciju Latvijā jau ir uzsākta iztiesāt Jelgavas tiesā.

 

Valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina divas nevalstiskās organizācijas - biedrība "Centrs "Marta"" un biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šogad saņem deviņi cilvēku tirdzniecības upuri, no tiem trīs personas, kuras par cilvēku tirdzniecības upuriem tika atzītas un pakalpojumu saņemšanu uzsāka pagājušajā gadā, un sešas personas, kuras par cilvēku tirdzniecības upuriem tika atzītas šogad. Identificētie cilvēku tirdzniecības upuri cietuši no seksuālās izmantošanas, darbaspēka ekspluatācijas un ekspluatatīvajām fiktīvajām laulībām.

 

Valsts robežsardze turpina veikt imigrācijas pārbaudes iestādēs un tūrisma aģentūrās. Piecu mēnešu laikā pēc Valsts robežsardzes iniciatīvas, kā arī kopā ar Valsts darba inspekciju veiktas 998 pārbaudes.

 

Prostitūcijas ierobežošanas kontroles jomā, Rīgas Pašvaldības policija ir veikusi 17 reidus, konstatētas 19 personas, kuras pārkāpušas prostitūcijas ierobežošanas noteikumus.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras interneta mājas lapā tiks publicēts, un sabiedrībai būs pieejams darba līguma paraugs, kas ir saskaņots ar Valsts darba inspekciju. Darba līguma paraugs atvieglos informācijas pieejamību darba meklētājiem, lai zinātu, kādai informācijai ir jābūt iekļautai darba līgumā. Darba līguma paraugs ir nepieciešams, lai potenciālie darba meklētāji un darba ņēmēji varētu iepazīties ar to, kam darba līgumā būtu jābūt, un salīdzinātu ar komersanta parakstīšanai piedāvāto līgumu. Neskaidrību gadījumā par darba līguma saturu, darba meklētājiem ieteicams sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, lai noskaidrotu vai komersanta piedāvātais darba līguma projekts atbilst ar Nodarbinātības valsts aģentūras saskaņotajam.

 

Tieslietu ministrijas pārstāvis sanāksmē informēja, ka tieslietu ministrs ir parakstījis Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību.

 

Sanāksmes laikā tika pasniegts Iekšlietu ministrijas apbalvojums “Pateicība” Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības pārvaldes speciālistei Brigitai Dreižei par iniciatīvu un profesionālo ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumu aktualizēšanā Liepājas pašvaldībā un projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” īstenošanā.

 

* Starpinstitūciju darba grupa izveidota ar mērķi, lai koordinētu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam” īstenošanā, kā arī nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības novēršanā un atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem. Minētais darba grupas formāts ir pierādījis savu efektivitāti kopš tā izveides 2010.gada 3.martā.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, 67829674

Darba grupas sanāksme 14.06.2017.

2017.gada 14.jūnijā Iekšlietu ministrijā notika ar Ministru prezidenta 2017.gada 28.februāra rīkojumu Nr.52 izveidotās darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai kārtējā sanāksme. 

Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Darba grupas sanāksme 14.06.2017. | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā