Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai

2016.gada 13.septembrī Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Tās ietvaros Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā