Notikumu kalendārs - Janvāris, 2021

Baltijas jūras reģiona valstu ziņojums par cilvēku tirdzniecību

07.04.2020

Publicēts pēc kārtas jau trešais Baltijas jūras valstu reģionālais ziņojums par cilvēku tirdzniecību (Baltic Sea Region Round-up Report 2020), kurā atspoguļota cilvēku tirdzniecības problemātika, tendences, valstu mehānismi, centieni un iniciatīvas cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai un statistikas dati par laika posmu no 2016.gada līdz 2018.gadam.

Ziņojumā apkopota informācija par Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) ietvaros izstrādātājiem rīkiem un informatīvajiem materiāliem, kas ir noderīgi un nepieciešami profesionāļiem, ekspertiem, valsts, pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri ikdienā risina jautājumus, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, palīdzības un atbalsta sniegšanu upuriem, un tiem, kuri, pildot darba pienākumus, var nonākt saskarsmē ar iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri.

Ziņojumā apkoptas publikācijas par aktuāliem un interesantiem jautājumiem un notikumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecības problemātiku un tās risināšanu, no katras darba grupā pārstāvētās valsts:

Igaunija – eksperti no Tieslietu ministrijas, Sociālo jautājumu ministrijas un Sociālās apdrošināšanas pārvaldes iepazīstina ar Igaunijas jaunajām vadlīnijām cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanai

Somija – Nacionālās Atbalsta sistēmas cilvēku tirdzniecības upuriem eksperti norāda uz to, cik svarīga ir sadarbība starp pakalpojumu sniedzējiem un tiesībaizsardzības iestādēm, lai nekaitētu upurim un izmeklēšanai

Vācija – par izaicinājumiem, kas saistīti ar upuru, kas cietuši no darbaspēka ekspluatācijas Vācijā, tiesību nodrošināšanu un īstenošanu

Islande – par izaicinājumiem cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā

Latvija – Iekšlietu ministrijas apkopojums par Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas iniciatīvu Baltijas jūras reģionā stiprināšanā

Lietuva – Iekšlietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvji informē par problēmām, ar kurām saskaras Lietuva saistībā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kurus skārusi cilvēku tirdzniecība

Norvēģija – intervija ar Norvēģijas pētniecības institūta Fafo pētnieci doktori Anette Brunovskis, kura kopš 2002.gada pievērsusies cilvēku tirdzniecības problemātikas dažādo aspektu izpētei

Polija – par cilvēku tirdzniecību un bezpajumtniecību

Zviedrija – intervija ar juristi migrācijas un patvēruma lietās Karin Gyllenring par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem

 

Baltijas jūras valstu reģionālos ziņojums par cilvēku tirdzniecību lejupielādē šeit:

Baltic Sea Region Round-Up Report 2020 (tikai angļu valodā)

Baltic Sea Region Round-Up Report 2016 (tikai angļu valodā)

Baltic Sea Region Round-up Report 2013 (tikai angļu valodā)

 

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā