Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Darba grupas sanāksme 14.06.2017.

2017.gada 14.jūnijā Iekšlietu ministrijā notika ar Ministru prezidenta 2017.gada 28.februāra rīkojumu Nr.52 izveidotās darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai kārtējā sanāksme. 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā