Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Eksperti diskutē par cilvēktirdzniecību, 3.diena

2016.gada 27.aprīlī - starptautiskā semināra par cilvēktirdzniecību trešajā dienā - par pieredzi cilvēktirdzniecības mazināšanas jomā Latvijā stāstīja pārstāvji no Rīgas domes Labklājības departamenta un Ģenerālprokuratūras. Semināra noslēgumā katras no projekta dalībvalstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas NVO - pārstāvji dalījās ar secinājumiem un rekomendācijām, kādas nākotnē būtu ieteicams izmantot efektīvākai cilvēktirdzniecības prevencei. Aktivitāte tika rīkota projekta “Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls”, ko finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS). Tā mērķis bija projekta īstenošanas gaitā noteikt efektīvākos pretcilvēktirdzniecības līdzekļus, kas ietverti nacionālajos rīcības dokumentos un strādāt pie labākās prakses ieviešanas.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā