Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

HESTIA preses konference, 21.10.

2016.gada 21.oktobrī Iekšlietu ministrijā notika preses konference, kurā masu medijiem tika prezentēti starptautiska pētījuma par cilvēktirdzniecību un fiktīvajām laulībām rezultāti. Preses konferencē piedalījās: Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (IeM) un projekta HESTIA vadītāja; Minna Viuhko, Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) vadošā pētniece; Sandra Zalcmane, NVO "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja, reklāmas aģentūras GO!AHEAD pārstāve, producente Kate Pāvula un preses konferences vadītāja, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste Rasa Saliņa. Aktivitāte notika projekta „Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

No labās: Rasa Saliņa, Kate Pāvula, Lāsma Stabiņa, Sandra Zalcmane, Minna Viuhko, Ingūna Beķere
No labās: Lāsma Stabiņa, Sandra Zalcmane
No labās: Minna Viuhko, tulks Ingūna Beķere
Lāsma Stabiņa
Minna Viuhko
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā