Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Jaunākais Baltijas jūras valstu reģiona ziņojums par aktivitātēm cilvēku tirdzniecības novēršanā

03.11.2022

Ziņojums ir sadalīts trīs tematiskās daļās un ietver vērtīgu informāciju par dažādām īstenotajām aktivitātēm un paraugpraksēm Baltijas jūras reģionā. 

Pirmā daļa ir veltīta īstenotajām aktivitātēm Baltijas jūras reģionā valstīs, lai novērstu cilvēku tirdzniecības riskus to cilvēku vidū, kuri bēg no kara Ukrainā. Ziņojuma otrajā daļā ir aprakstītas nozīmīgākās Baltijas jūras valstu padomes Cilvēku tirdzniecības novēršanas rīcības grupas aktivitātes un projekti. Savukārt ziņojuma trešajā daļā ir iekļauta detalizēta informācija par dažādām paraugpraksēm reģiona valstīs. 

Ziņojumā minētās paraugprakses:

  • Mobilās veselības aprūpes klīnikas prostitūcijā iesaistītajām personām Dānijā. Šādas mobilās klīnikas ar medmāsu dodas uz prostitūcijā iesaistīto personu pulcēšanās vietām ar mērķi sniegt veselības konsultācijas un atsevišķus medicīnisko pakalpojumus.
  • Izpratnes veicināšanas kampaņas jauniešiem Igaunijā.
  • Nacionālā atbalsta sistēma cilvēku tirdzniecības upuriem Somijā.
  • Sadarbības memorands starp Vācijas Federālo Finanšu ministriju, Vācijas Federālo nodarbinātības un sociālo lietu ministriju, un Vācijas arodbiedrību konfederāciju. Memorands paredz vienotu rīcību darba spēka cilvēku tirdzniecības novēšanai Vācijā.
  • Mācības palīdzības tālruņa 112 operatoriem Islandē par rīcību cilvēku tirdzniecības gadījumos.
  • Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta veiktā stratēģiskā analīze cilvēku tirdzniecības identificēšanai finanšu sektorā.
  • Mācību programma Lietuvas konsulātu un vēstniecību darbiniekiem cilvēku tirdzniecības gadījumu identifikācijai un sākotnējam atbalstam.
  • Kopā 12 specializēto izmeklēšanas grupu izveidošana Norvēģijas reģionos.
  • Centralizēts valsts mēroga atbalsta un konsultāciju centrs cilvēku tirdzniecības upuriem Polijā.
  • Specializēta cilvēku tirdzniecības novēršanas vēstnieka iecelšana Zviedrijā.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā