Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Mediju brokastis. Cilvēku tirdzniecības novēršana Latvijā

Iekšlietu ministrijā 2018.gada 2.martā notika informatīvais pasākums “Mediju brokastis. Cilvēku tirdzniecības novēršana Latvijā”. Pasākuma laikā klātesošie tika iepazīstināti ar 2017.gada rezultātiem un plānotajām aktivitātēm 2018.gadā cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. LNT žurnālists Uldis Āboliņš saņēma Iekšlietu ministrijas apbalvojumu "Pateicība" par iniciatīvu, radošumu un profesionālo ieguldījumu sabiedrības informēšanā un izglītošanā par aktuālajiem cilvēku tirdzniecības jautājumiem, tādējādi atbalstot valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanu Latvijā.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā