Notikumu kalendārs - Jūlijs, 2020

Pārskats par paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2016.gadā

27.03.2017

2017.gada 27.martā Iekšlietu ministrija publicējusi ikgadējo pārskatu par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā 2016.gadā.

Pārskatā apkopota informācija par 2016.gadā identificētajām cilvēku tirdzniecības tendencēm, riska grupām, kuras tiek pakļautas ļaunprātīgas ekspluatācijas riskiem, Valsts policijas, prokuratūras un tiesu statistika, cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu un valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības informēšanas un speciālistu izglītošanas aktivitātēm un pasākumiem.

Īsumā:

-          Latvija ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, galvenokārt, upuri tiek vervēti seksuālās izmantošanas un ekspluatatīvo fiktīvo laulību nolūkā uz ārvalstīm

-          Latvijas pilsoņi pakļauti cilvēku tirdzniecībai Spānijā, Vācijā, Īrijā un Kiprā

-          cilvēku tirdzniecība notiek valsts iekšienē seksuālās un darbaspēka izmantošanas nolūkā

-          identificēti 17 cilvēku tirdzniecības upuri (no tiem četras nepilngadīgas personas)

-          14 cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināti valsts finansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

-          uzsākti četri kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību

-          iztiesāšanai nosūtītas četras krimināllietas par cilvēku tirdzniecību

-          par cilvēku tirdzniecību notiesātas četras personas

 

Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā 2016.gadā

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā