Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Projekta STROM II starpinstitūciju sanāksme Valmierā 16.12.2016.

Valmierā analizētas un pārrunātas iespējas piemērot vadlīnijas pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” Valmieras pašvaldības vajadzībām ar mērķi izveidot pašvaldības starpinstitūciju sadarbības mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā