Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Projekta “Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija Nr. 101021497) mērķis ir uzlabot cilvēku tirdzniecības seksuālās un darbaspēka ekspluatācijas nolūkos atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī stiprināt sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, lai to apkarotu.

Lai slēptu nelikumīgās darbības un legalizētu nelikumīgās finanšu plūsmas un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, noziedznieki izmanto dažādas sarežģītas shēmas, piemēram, apakšlīgumu slēgšana, darba ņēmēju nosūtīšanu u.tml. Tādā veidā cilvēku tirdzniecība un finanšu noziegumi ir cieši saistīti. Tāpēc projekts vēršas arī pret cilvēku tirdzniecības finanšu organizācijas modeļiem, kas palīdzēs cīņā pret šādu noziedzīgo shēmu dalībniekiem dažādos līmeņos.

Projekta partneri:

  • Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) Helsinki, Somija;
  • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;
  • Tartu Universitātes Tiesību institūts Tartu, Igaunija.

Projekta darbības periods:

2021. gada septembris – 2023. gada augusts

Galvenās projekta aktivitātes:

  • paraugprakšu un gūtās pieredzes apkopojums;
  • visaptverošs tiešsaistes informatīva izmeklēšanas resursa izstrāde;
  • vizualizācijas rīka izstrāde cilvēku tirdzniecības ķēdes atšķetināšanai;
  • tiešsaistes apmācību resurss, kas balstīts uz jaunāko informāciju par cilvēku tirgotāju shēmām un modus operandi;
  • 4 nacionālās apmācības;
  • 2 starptautiski apmācību semināri;
  • 1 izpētes vizīte Polijā un 1 izpētes vizīte Ukrainā.

 

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finanšu programmas "Iekšējās drošības fonds - Policija"

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā