Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023
                 

Projekts HESTIA prezentēts Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla konferencē

22.10.2015. Šā gada 7.-8.oktobrī Rīgā, Iekšlietu ministrijā norisinājās Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla (Nordic-Baltic Network of Policewomen) konference "Ar dzimumu saistīta vardarbība – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu dialogs", kurā piedalījās policisti un jomas eksperti no Islandes, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Spānijas, Beļģijas un Latvijas. Konferences ietvaros tika apskatīti izaicinājumi tādās jomās kā - vardarbība tuvās attiecībās, naida noziegumos, cilvēktirdzniecības novēršanā un apkarošanā, cilvēktiesību pārkāpumi, seksuālās vardarbības noziegumos militāro konfliktu un dabas katastrofu skartajās valstīs.

Pasākuma laikā par Latvijas pieredzi un labo praksi fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības novēršanā, apkarošanā, par HESTIA projektu - īpaši par pētījumu un tā nozīmi politikas rekomendāciju ES līmenī rosināšanai – klātesošos iepazīstināja nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA* vadītāja Lāsma Stabiņa.

Lāsma Stabiņa, Projekts HESTIA

Fotogalerija<<

Pēc konferences viņa norādīja, ka šī starptautiskā tikšanās nodrošināja iespējas pilnveidot starptautisko sadarbību, apmainīties ar valstu praktisko pieredzi un labo praksi, kā arī apzināt būtiskākos izaicinājumus cilvēktirdzniecības izskaušanā. “Tā bija lieliska iespēja informēt konferences dalībvalstis par fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības problēmu, Latvijas unikālo pieredzi šī fenomena apzināšanā un mazināšanā, kopējo starpvalstu iniciatīvu - HESTIA projektu, kas jau šajā īstenošanas posmā sniedz atbildes un skaidrojumus uz  jautājumiem par problēmas būtību, un nodrošinās praktiskus instrumentus turpmākai rīcībai, lai visas valstis apvienotu spēkus un vērstos pret fiktīvām laulībām un cilvēktirdzniecību,” uzsvēra L.Stabiņa.

Kopš 2013.gada 1.aprīlī spēkā stājies Krimināllikuma 285.² pants **, kopumā ierosināti 38 kriminālprocesi. 2015.gadā par cilvēktirdzniecību ierosināti 3 kriminālprocesi: divi par fiktīvām laulībām, viens par seksuālu ekspluatāciju. Šobrīd valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi “Resursu centrā sievietēm Marta” tiek nodrošināti  7 cilvēktirdzniecības upuriem (3 - Īrija, 2 – Kipra, 1 - ASV, 1- Latvija). Savukārt 2014.gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegusi 38 personām - astoņiem vīriešiem un 30 sievietēm - no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 20 – 2014. Eiropola ziņojumā par cilvēktirdzniecības noziedzīgā biznesa modeli ("The THB Financial Business Model”) norādīts, ka sievietes par apzināti noslēgtajām fiktīvajām laulībām saņem vidēji 300 – 2000 euro, savukārt noziedzīgās organizētās grupas pelna vidēji 10000 euro par fiktīvo laulību veicināšanas pakalpojumiem.

Konferenci organizēja Valsts policija ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija). Projekts uzsākts 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada decembrim. #HESTIA_THB

** ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, projekta HESTIA sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā