Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Seminārā Liepājā runā par cilvēktirdzniecības ierobežošanu

Liepājā divu dienu garumā norisinājās biedrības "Patvērums "Drošā māja"" seminārs "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana". Apmācībās piedalījās vairāk kā 40 dažādu jomu profesionāļi no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Alsungas, Nīcas, Rojas, Grobiņas, Saldus novada. Aktivitāte notika projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā