Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Seminārs par cilvēktirdzniecību, 2.diena

No 25.-27.aprīlim biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" norisinās starptautisks seminārs, kura ietvaros tiek apkopoti un prezentēti starptautiskā projekta “Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls”, ko finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS), rezultāti un rekomendācijas cilvēku tirdzniecības problemātikas risināšanai. 26.aprīlī ar pieredzi cilvēktirdzniecības jomā Latvijā dalījās biedrības "Patvērums "Drošā māja"" eksperti. Seminārā piedalās valsts un NVO pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Projekta īstenošanas mērķis bija noteikt efektīvākos pretcilvēktirdzniecības līdzekļus, kas ietverti nacionālajos rīcības dokumentos un strādāt pie labākās prakses ieviešanas, piemēram, uzlabot upuru identifikāciju, izmantojot uzticības tālruni, un mazināt upuru skaitu ar informatīvām kampaņām valsts līmenī.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā