Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Starptautisks seminārs, 1.diena

Šā gada 25.-27.aprīlī biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" notiek starptautisks seminārs, kura ietvaros tiek apkopoti un prezentēti starptautiskā projekta “Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls”, finansiāli atbalsta Baltijas jūras valstu padome (CBSS), rezultāti un rekomendācijas cilvēku tirdzniecības problemātikas risināšanai. Pirmās dienas ietvaros informāciju par situāciju cilvēktirdzniecības jomā Latvijā sniedza Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa un Labklājības ministrijas pārstāve Ineta Pikše. Seminārā piedalās valsts un NVO pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā