Notikumu kalendārs - Janvāris, 2022

Tiesībsarga biroja darbinieki piedalās mācībās par cilvēku tirdzniecību un piespiedu izraidīšanas procedūru

25.09.2018

Šā gada 25. un 26.septembrī Rīgā notiek mācības Tiesībsarga biroja darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību un piespiedu izraidīšanas procesu starptautiska projekta “Forced-Return Monitoring II” (FReM II) par piespiedu izraidīšanas procesa novērošanu ietvaros. Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs nodrošina partnerību projektā. 

Saskaņā ar Imigrācijas likumu tiesībsargs novēro piespiedu izraidīšanas procesu, kura laikā var atpazīt pazīmes, kuras liecina, ka izraidāmais ārzemnieks ir cilvēku tirdzniecības upuris, tāpēc ir svarīgi, ka visiem Tiesībsarga biroja darbiniekiem ir iespēja piedalīties mācībās un iegūt informāciju par cilvēku tirdzniecību, upuru atpazīšanu un identificēšanu, starpinstitūciju sadarbību, lai īstenotu cilvēku tirdzniecības upuru tiesību un vajadzību nodrošināšanu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un veicinātu starpinstitūciju sadarbību, mācībās piedalās arī pārstāvji no Valsts robežsardzes un biedrības “Centrs MARTA”, kas ir viens no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzējiem.

Mācības vada Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra Cilvēku tirdzniecības apkarošanas programmas projektu vadītājs Madis Vainomā (Madis Vainomaa) un Serbijas NVO “Astra” vadītāja Marija Andjelkoviča (Marija Andjelković), Lāsma Stabiņa, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos nodrošina atbalstu lektoriem, papildinot ar informāciju par normatīvo regulējumu un praksi Latvijā.

Projekta vispārējais mērķis: atbalstīt funkcionējošu Eiropas Savienības atgriešanas sistēmu, kas atbilst ES Atgriešanas direktīvas (2008/115/EK)* prasībām, aizsargājot piespiedu izraidīšanas procedūrā iesaistīto personu pamattiesības, izmantojot neatkarīgu un pārredzamu piespiedu atgriešanos, pamatojoties uz kopīgu Eiropas pieeju un saskaņotām procedūrām. Projektu īsteno Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs sadarbībā ar projekta partnervalstīm: Austriju, Bulgāriju, Čehijas Republiku, Somiju, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Portugāli, Rumāniju, Zviedriju un Šveici. Projekta īstenošanu atbalsta Frontex – Eiropas Robežas un krasta apsardzes aģentūra un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA).

 

* Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2008/115/EK (2008 gada 16.decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā