Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla konference

Šā gada 7.-8.oktobrī Rīgā, Iekšlietu ministrijā norisinājās Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla (Nordic-Baltic Network of Policewomen) konference "Ar dzimumu saistīta vardarbība – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu dialogs", kurā piedalījās policisti un jomas eksperti no Islandes, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Spānijas, Beļģijas un Latvijas. Pasākuma laikā par Latvijas pieredzi un labo praksi fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības novēršanā, apkarošanā, par HESTIA projektu – klātesošos iepazīstināja nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA vadītāja Lāsma Stabiņa. Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā