Notikumu kalendārs - Marts, 2020
Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Šā gada 29.februārī Stokholmā, Zviedrijā starptautiskā projekta TRACE “Trafficking as A Criminal Enterprise”* ietvaros organizētajā seminārā par politikas ietekmi uz cilvēku tirdzniecības nākotnes tendencēm ar prezentāciju par fiktīvām laulībām kā jaunu cilvēku tirdzniecības formu uzstājās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas virsvadībā īstenotā starptautiskā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) vadošā pētniece Minna Vjuko (Minna Viuhko) no Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) Somijā.

02.03.2016
Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Esošā migrācijas krīze atstās būtisku ietekmi uz cilvēku tirdzniecību, teikts Eiropola 2015.gada ziņojumā par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Eiropas Savienībā (ES). Tuvākajā nākotnē paredzams, ka cilvēku tirdzniecības apjomi un tendences attiecībā uz seksuālo ekspluatāciju un darbaspēka ekspluatāciju pieaugs, teikts ziņojumā. Tiek arī prognozēts, ka, lai apmierinātu pieprasījumu pēc mēģinājumiem iegūt likumīgas tiesības uzturēties ES, pieaugs cilvēku tirdzniecība fiktīvo laulību noslēgšanas nolūkā.

09.01.2016

Noslēdzas 2,5 gadu īstenots atbalsta projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai

Decembrī noslēdzas projekts “Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā", kurš tika īstenots kopš  2013.gada jūlija. Tā mērķis bija palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Kā mērķa grupa projektā bija iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

16.12.2015
Nedēļa uz pamestas salas jeb Sagrautie sapņi par peļņu ārzemēs

Nedēļa uz pamestas salas jeb Sagrautie sapņi par peļņu ārzemēs

52 gadus vecā Andra (vārds ir mainīts) stāsts aizsākās 2013.gadā, kad pēc ilgstošas dažādu gadījuma darbu strādāšanas viņš vairs nespēja uzturēt savu ģimeni. Tā kā mazpilsētā stabilu un labi apmaksāta darba iespēju arvien nebija, viņš ļāvās pierunāties doties peļņā uz Zviedriju. Tiesa, cerētās peļņas vietā vīrietis iedzīvojās visai neapskaužamā situācijā.

27.11.2015

Noslēdzas projekts, kura ietvaros visā Latvijā īstenotas plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 30.novembrī noslēdzas projekts “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”.

27.11.2015
Buklets

Buklets "Cilvēku tirdzniecības novēršana"

Rīgas dome jau sesto gadu finansē un nodrošina informatīvā bukleta "Cilvēku tirdzniecības novēršana" veidošanu un drukāšanu. Informatīvajā bukletā iekļauta informācija par cilvēku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību veicinošajiem faktoriem, vervēšanas metodēm, par to, kas jāzina par darbu ārzemēs, kas jāņem vērā pirms doties strādāt uz ārzemēm, kā arī noderīgi kontakti konsultāciju saņemšanai un kur vērsties pēc palīdzības situācijās, kad persona jūtas apdraudēta, ir pakļauta vardarbībai vai tiek izmantota.

24.11.2015
Fiktīvo laulību sekas - līdz pat cietumam

Fiktīvo laulību sekas - līdz pat cietumam

Vineta Vilcāne, LV portāls

Iemesli, kādēļ sievietes piekrīt fiktīvajām laulībām, ir dažādi. Kāda to dara naudas dēļ, jo domā ātri apprecēties un tikpat ātri izšķirties, neapzinoties juridiskās sekas. Citas nonāk neapskaužamā situācijā, tiek izmantotas, pazemotas un piespiestas noslēgt laulību. Turklāt fiktīvās laulības iet roku rokā ar cilvēktirdzniecību. Reizēm laulībām ar trešo pasaules valstu pilsoņiem sievietes piekrīt arī romantisku jūtu vadītas, jo notic mīlas solījumiem. Pēc kāzām atklājas, ka otra puse tīkojusi tik vien kā pēc legāla iemesla, kas ļautu uzturēties Eiropā. Sievietei, kļūstot par fiktīvo laulību upuri, nav viegli atgūties pēc notikušā. Būtiski ir saistības pārtraukt arī juridiski – iesniegt prasību laulības atzīšanai par neesošu vai šķiršanai. Ja to neizdara, jārēķinās ar sekām, piemēram, būs sarežģīti bērna dzimšanas apliecībā norādīt īsto tēvu. Turklāt par fiktīvas laulības slēgšanu likums paredz cietumsodu.

23.11.2015

Par gadījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, jāziņo Latvijas Valsts policijai

Cilvektirdznieciba.lv informē, ka par gadījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību - persona tiek turēta nebrīvē, atņemti dokumenti, pret personu izturas vardarbīgi, draud, seksuāli izmanto, piespiež darīt darbus vai sniegt pakalpojumus pret personas gribu - jāziņo Valsts policijai, kas nodrošina starptautisko sadarbību ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm, Interpolu un Eiropolu.  

17.11.2015
Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā

Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā

Pēdējo desmitgažu laikā lielākajā daļā pasaules valstu, ieskaitot valstis Eiropā un Baltijas jūras reģionā, darba tirgus ir pastāvīgi mainījies. Lielā konkurence un ražošanas pārstrukturēšana mazina cenas gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī. Tas ir ietekmējis veidu, kādā mūsdienās tiek organizēts un pārvaldīts darbs. Mazkvalificētu un slikti atalgotu darbu veic arvien brīvāk pielāgojams darbaspēks, no kura lielu daļu veido darba ņēmēji migranti, kas dara tādus darbus, kurus neviens cits nevēlas darīt. Šādus darba ņēmējus var diskriminēt un citādi ekspluatēt, ieskaitot tirdzniecību piespiedu darba nolūkā.

13.11.2015
Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

Lai informētu par biedrības "Patvērums "Drošā māja"" paveikto cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā, kā arī  sniegtu iespēju klātienē piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību, šā gada 19.oktobrī biedrības sadarbības partneriem un medijiem tika rīkots informatīvs, izglītojošs pasākums, kurā aktīvi piedalījās vairāk kā 30 dažādu valsts iestāžu (tai skaitā skolu), nevalstisko organizāciju, vēstniecību un mediju pārstāvji.

05.11.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā