Notikumu kalendārs - Aprīlis, 2021
Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

2016.gada 13.septembrī Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme.

Sanāksmi atklāja darba grupas vadītājs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs, pasniedzot Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti.

13.09.2016

Darbu sāk jaunā mājaslapa www.cilvektirdznieciba.lv

Šodien, 30.jūlijā, visā pasaulē tiek atzīmēta diena pret cilvēku tirdzniecību. Tās mērķis ir pievērst visas pasaules sabiedrības uzmanību cīņai ar šīs problemātikas mazināšanu. Latvijas iestāžu un nevalstisko organizāciju cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas centieni līdz šim tikuši atzinīgi novērtēti tieši preventīvajā jomā, un būtiski ir šo iesākto darbu turpināt.

30.07.2016
Latvija zaudē fiktīvo laulību lielvalsts titulu

Latvija zaudē fiktīvo laulību lielvalsts titulu

Autors: Ieva Cielava, www.irir.lv

Kā Latvija cīnās pret cilvēktirdzniecību, intervija ar Iekšlietu ministrijas pārstāvi un projekta HESTIA* vadītāju Lāsmu Stabiņu

"Mēs spējam daudz," par iesākto cīņu pret cilvēktirdzniecību saka Iekšlietu minisrijas vecākā referente Lāsma Stabiņa. Kopš 2010. gada viņa aktīvi darbojas gan politikas plānošanā, gan apstiprinātās politikas īstenošanas koordinēšanā, un tagad ir Latvijas nacionālā koordinatore cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos.

06.07.2016
HESTIA projekta sanāksmē Slovākijā gatavojas vērienīgām aktivitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanai

HESTIA projekta sanāksmē Slovākijā gatavojas vērienīgām aktivitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanai

Īstenojot projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA), 2016.gada 28. – 30.jūnijā projekta partneri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Īrijas, Somijas tikās projekta Slovākijas partnera – Iekšlietu ministrijas organizētajā projekta koordinēšanas sanāksmē Bratislavā (Slovākija).

Sanāksmi atklāja Slovākijas Valdības noziedzības novēršanas padomes sekretariāta vadītāja Petra Barnova, uzrunā uzsverot pārrobežu sadarbības un starpvaldību atbalstu, lai efektīvi un mērķtiecīgi vērstos pret cilvēku tirdzniecību.

03.07.2016
ASV vēstniecība nominē Lāsmu Stabiņu apbalvojumam 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varonis

ASV vēstniecība nominē Lāsmu Stabiņu apbalvojumam 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varonis

ASV vēstniecība Latvijā ir nominējusi Lāsmu Stabiņu apbalvojumam par viņas īpašo ieguldījumu cilvēktirdzniecības novēršanā. L.Stabiņas centieni piesaistīt starptautisko finansējumu cilvēktirdzniecības novēršanas aktivitātēm un publiskā un privātā sektora partnerības veicināšanai ievērojami sekmēja cilvēktirdzniecības novēršanu Latvijā. Šodien, 14. jūnijā, ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita pasniedza L.Stabiņai atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju ASV vēstniecības 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai.

14.06.2016
Jauna cilvēku tirdzniecības tendence pasaulē – cilvēku tirdzniecība piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā

Jauna cilvēku tirdzniecības tendence pasaulē – cilvēku tirdzniecība piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā

Šā gada 11. – 12.aprīlī Vīnē, Austrijā notika Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augsta līmeņa 16.Alianses pret cilvēku tirdzniecību konference “Apkarojot cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā”, kurā tika diskutēts par aktuālo cilvēku tirdzniecības formu pasaulē – cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā.

20.04.2016

No 25.-27.aprīlim četru valstu eksperti diskutēs par iespējām mazināt cilvēktirdzniecību

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada 25.-27.aprīlī biedrības telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā, notiks starptautisks seminārs, kura ietvaros tiks apkopoti un prezentēti starptautiskā projekta “Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls”* rezultāti un rekomendācijas cilvēku tirdzniecības problemātikas risināšanai.

19.04.2016

Cilvēku tirdzniecības upuris - īpaši aizsargājams cietušais

2016.gada 23.martā spēkā stājās Kriminālprocesa likuma grozījumi, kas papildina likumu ar 96.1pantu "Īpaši aizsargājams cietušais", 97.1 pantu "Cietušā pamattiesības kriminālprocesā" un 151.1 pantu "Īpaši aizsargājama cietušā pratināšanas īpatnības pirmstiesas kriminālprocesā".

08.04.2016

2015.gada rezultāti cilvēku tirdzniecības apkarošanas un novēršanas jomā

Iekšlietu ministrija kā koordinējošā institūcija cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumos nacionālā līmenī sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, tiesībsargājošām iestādēm, valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām ir sagatavojusi informācijas apkopojumu par paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2015.gadā.

01.04.2016
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā