Notikumu kalendārs - Septembris, 2023
CBSS TF-THB vadītāja, vecākā padomniece Anna Ekstedt saņem Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība”

CBSS TF-THB vadītāja, vecākā padomniece Anna Ekstedt saņem Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība”

2014.gada 26. un 27.maijā notika kārtējā Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) sanāksme CBSS Somijas prezidentūras ietvaros. Sanāksmes laikā tika pārrunāti Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm aktuāli jautājumi cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, tostarp, par dalībvalstu atšķirīgo tiesisko regulējumu attiecībā uz cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanu, par problēmām, kas saistītas ar nosacījumu izvēlēties lētāko piedāvājumu dalībvalstu publiskajos iepirkumos, apakšuzņēmēju piesaistīšanu, lai pēc iespējas lētāk izpildītu pasūtījumu, kas var radīt apstākļus darbaspēka ekspluatācijai un cilvēku tirdzniecībai.

28.05.2014

Uzticības tālrunis ir operatīvākais veids kā iegūt informāciju no speciālistiem

Pērnā gada augustā projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros darbu uzsāka Latvijā pirmais Uzticības tālrunis (+371) 28612120. Tālruņa līnija tika izveidota, lai ikviens interesents varētu saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. 

23.05.2014
Aicinām iepazīties ar informatīvo ziņojumu par “Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanu

Aicinām iepazīties ar informatīvo ziņojumu par “Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanu

Programmas galvenais mērķis ir plānot un īstenot pasākumus, lai sekmētu cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, savukārt informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par Programmā paredzēto uzdevumu izpildi.

22.05.2014

Informatīvās aktivitātēs aicinās jauniešus izvērtēt piedāvājumu vasaras brīvlaikam

Lai skolu audzēkņus un pedagogus informētu par cilvēku tirdzniecības problemātiku, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu uzsākusi informatīvās aktivitātes* Latvijas mācību iestādēs. Laika posmā no 9. aprīļa līdz 30. jūnijam biedrības speciālisti un brīvprātīgie kopumā izglītos vairāk nekā 1000 skolēnus un jauniešus, kā arī 150 pedagogus vismaz 20 Latvijas skolās.

08.05.2014

Mediju brīfings par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cīņai pret cilvēku tirdzniecību un sutenerismu priekšnieks Armands Lubarts, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste Gita Miruškina un Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente Lāsma Stabiņa informēja par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam.

15.01.2014

Atbalsta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam”

Otrdien, 14.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātās „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kuru mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt starpnozaru sadarbību šī mērķa sasniegšanai.

14.01.2014

Iekšlietu ministrija piedalās 7.Eiropas dienas pret cilvēku tirdzniecību rīkotajā pasākumā

Piektdien, 18.oktobrī,  Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs piedalīsies Lielbritānijas vēstniecības un Resursu centra sievietēm MARTA kopīgi rīkotā pasākumā, kas veltīts 7.Eiropas dienai pret cilvēku tirdzniecību. Pašakums notiks pie kinoteātra Splendid Palace. Pasākumā tiks vērsta sabiedrības uzmanība cilvēku tirdzniecības problēmai. Pasākuma laikā notiks īsfilmas "Divas mazas meitenes" pirmizrāde Latvijā. Īsas uzrunas teiks Lielbritānijas vēstniece Latvijā Sāra Koulija, Centra MARTA biedre Linda Abu Meri, Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Labklājības ministrijas Parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens un citi.

17.10.2013

Meklēs risinājumus, lai novērstu darbaspēka ekspluatāciju

Šī gada 12.jūlijā plānota otrā Iekšlietu ministrijas sanāksme par cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ADSTRINGO projekta ietvaros. Sanāksme plānota viesnīcā "Neiburgs" (Rīgā, Jaunielā 25/27). 

Otrajā nacionālajā sanāksmē plānots izskatīt projekta aktualitātes un īstenošanas pieredzi citās valstīs, analizēt iepriekšējās sanāksmes rezultātus un pētījumus darba ekspluatācijas jomā gan Latvijā, gan citās valstīs, kā arī izvērtēt atsevišķas situācijas, problēmas un risinājumus par iespējamu darba ekspluatāciju un vienoties par turpmāko starpnozaru sadarbību, lai turpinātu projekta ideju par sadarbības pilnveidošanu starp nozarēm, lai novērstu cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā. Sanāksmes laikā plānots uzklausīt arī uzņēmēju, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, viedokli.

11.07.2013

Iekšlietu ministrija sabiedriskajai apspriešanai piedāvā cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu projektu

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ministru prezidenta 2013.gada 8.marta rīkojumu Nr.85 „Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam īstenošanas koordinēšanai” izveidoto darba grupu ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumenta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” projektu.

10.06.2013

Apkopoti rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2012.gadā

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un publicējusi informatīvo ziņojumu par 2012.gada cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā, kas atspoguļo Latvijā sasniegto cīņā ar cilvēktirdzniecību.

Informatīvajā ziņojumā apkopoti valsts un pašvaldības iestāžu, un nevalstiskā sektora darbības rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2012.gadā. Ziņojumā atspoguļotie dati norāda, ka pieaug ar cilvēktirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī cilvēktirdzniecības upuru skaits, taču vienlaikus palielinās arī valsts centieni vērsties pret šiem noziegumiem un palīdzēt cietušajiem.

20.05.2013
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā