Notikumu kalendārs - Marts, 2020

Iekšlietu ministrijā notiks konference-mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās

Pēc Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā iniciatīvas sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Tiesu administrāciju un biedrību “Patvērums “Drošā māja”” Rīgā, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnija 1, 2015.gada 22.septembrī notiks konference – mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās, kuras laikā notiks diskusijas, informācijas un labās prakses apmaiņa par upuru tiesībām, uz upuri vērstas pieejas piemērošanu cilvēktirdzniecības lietās pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, par upura intervēšanu, kā iedrošināt upurus un lieciniekus sniegt liecības, nepakļaujot tos atkārtotai viktimizācijai.

28.08.2015
Īrija vēršas pret fiktīvām laulībām – būtiski grozījumi Īrijas Laulību likumā

Īrija vēršas pret fiktīvām laulībām – būtiski grozījumi Īrijas Laulību likumā

Š.g. 18.augustā Īrijā spēkā stājušies grozījumi Laulību likumā, kas dod plašākas pilnvaras Laulību reģistrācijas dienesta darbiniekiem izvērtēt aizdomīgus laulību reģistrēšanas pieteikumus, īpaši uzmanību pievēršot pāriem, no kuriem viens ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, bet otrs – trešo valstu valstspiederīgais. Normatīvā akta regulējuma grozījumu mērķis ir novērst ļaunprātīgu laulības institūcijas izmantošanu – noslēgt fiktīvas laulības – imigrācijas nolūkos.

20.08.2015

No jūlija atbalsta grupa cilvēktirdzniecībā cietušām personām notiek divas reizes biežāk

Lai nodrošinātu atbalstu tiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kas no 2007.gada līdz 2015. gada 30.jūnijam bija iekļauti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotās valsts sociālās rehabilitācijas cilvēktirdzniecības upuriem programmā, no šā gada jūlija atbalsta grupa notiek divas reizes mēnesī. 

18.08.2015

Informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem

Iekšlietu ministrija atgādina, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem ir pieejami personām, kuras normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Rehabilitācijas mērķis ir personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana, sociālā statusa atgūšanas un reintegrācijas nolūkā.

14.08.2015

Līdz 2017.gada 1.janvārim tiks izstrādāts likumprojekts prostitūcijas ierobežošanas jomā

Kopš 2013.gada 5.marta, kad Ministru kabinets uzdeva Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, biedrību „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”” un biedrību „Resursu centrs sievietēm „Marta”” izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”, tajā skaitā attiecībā uz prasībām saistībā ar veselības pārbaudēm prostitūcijā iesaistītājam personām, ir notikušas ilgstošas diskusijas par šī normatīvā akta tiesiskā regulējuma mērķi, būtību un nepieciešamajiem grozījumiem.

05.08.2015

Latvija atzīta par reģionālo līderi cilvēktirdzniecības fiktīvo laulību nolūkā novēršanā

Šī gada 27.jūlijā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs prezentēja 2015. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Latvija ierindota 2. līmenī, kas nozīmē, ka Latvijas valdība pieliek ievērojamas pūles, lai izpildītu cilvēktirdzniecības apkarošanas minimālos standartus atbilstoši Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības likumam (Trafficking Victims Protection Act), lai gan pilnībā šie standarti vēl netiek izpildīti. Tiek norādīts, ka Latvijas valdība ir uzlabojusi cilvēktirdzniecības novēršanas pasākumus, palielinot valsts finansējumu cilvēktirdzniecības upuru palīdzības programmai, pastiprinot preventīvos pasākumus un veicinot sabiedrības informētību, kā arī izveidojot darba grupu uzlabotai koordinācijai starp ministrijām un publiskajām un privātajām institūcijām. Latvija turpina būt reģionālā līdere, identificējot un novēršot fiktīvās laulības, kuru rezultātā sievietes var nonākt ļoti neaizsargātā stāvoklī.

05.08.2015

Notiks informatīvs pasākums par aktualitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanā

Šā gada 7. augustā plkst. 15:00 biedrība „Patvērums „Drošā māja”” biroja telpās - Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, rīko informatīvu pasākumu, aicinot tajā piedalīties darbiniekus, draugus un partnerorganizācijas.

03.08.2015

ASV valsts sekretārs 27.jūlijā Vašingtonā godinās "Patvērums "Drošā māja"" juristi Gitu Miruškinu

ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs šā gada 27. jūlijā plkst. 10:00 Valsts departamentā Vašingtonā atvērs 2015. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Svinīgā ceremonijā sekretārs Kerijas godinās šī gada Varoņa balvas ieguvējus, kuru vidū ir arī nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” juriste Gita Miruškina.

24.07.2015
HESTIA projekta aktivitātes jūnijā prezentētas Beļģijā un Francijā organizētajās augsta līmeņa ES sanāksmēs un konferencēs

HESTIA projekta aktivitātes jūnijā prezentētas Beļģijā un Francijā organizētajās augsta līmeņa ES sanāksmēs un konferencēs

Šā gada 9. – 10.jūnijā Briselē, Beļģijā, norisinājās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Savienības koordinatores cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā organizētā Eiropas Savienības Nacionālo ziņotāju vai līdzvērtīgu mehānismu cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (ES NREM) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas pārstāvji. 

07.07.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā