Notikumu kalendārs - Aprīlis, 2021
Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā

Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā

Pēdējo desmitgažu laikā lielākajā daļā pasaules valstu, ieskaitot valstis Eiropā un Baltijas jūras reģionā, darba tirgus ir pastāvīgi mainījies. Lielā konkurence un ražošanas pārstrukturēšana mazina cenas gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī. Tas ir ietekmējis veidu, kādā mūsdienās tiek organizēts un pārvaldīts darbs. Mazkvalificētu un slikti atalgotu darbu veic arvien brīvāk pielāgojams darbaspēks, no kura lielu daļu veido darba ņēmēji migranti, kas dara tādus darbus, kurus neviens cits nevēlas darīt. Šādus darba ņēmējus var diskriminēt un citādi ekspluatēt, ieskaitot tirdzniecību piespiedu darba nolūkā.

13.11.2015
Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

Noticis informatīvs pasākums - meistarklase par cilvēktirdzniecību

Lai informētu par biedrības "Patvērums "Drošā māja"" paveikto cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanā, kā arī  sniegtu iespēju klātienē piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību, šā gada 19.oktobrī biedrības sadarbības partneriem un medijiem tika rīkots informatīvs, izglītojošs pasākums, kurā aktīvi piedalījās vairāk kā 30 dažādu valsts iestāžu (tai skaitā skolu), nevalstisko organizāciju, vēstniecību un mediju pārstāvji.

05.11.2015

Saeimā notiks Starptautiska konference cilvēku tirdzniecības novēršanai

26. oktobrī Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, notiks starptautiska konference DROŠĪBAS KOMPASS – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai. 

Konferenci organizē biedrība "Resursu centrs sievietēm "MARTA"" sadarbībā ar 12. Saeimas Prezidiju.

23.10.2015
Fiktīvās laulības ar pakistāni: Astoņi gadi psiholoģiska terora un vardarbības

Fiktīvās laulības ar pakistāni: Astoņi gadi psiholoģiska terora un vardarbības

Anonīmā sarunā ar portālu «Apollo» Terēze (vārds ir mainīts) atklāja savu rūgtās pieredzes stāstu, savulaik stājoties fiktīvās laulībās ar pakistāni Īrijā.

23.10.2015
Projekts HESTIA prezentēts Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla konferencē

Projekts HESTIA prezentēts Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla konferencē

Šā gada 7.-8.oktobrī Rīgā, Iekšlietu ministrijā norisinājās Ziemeļvalstu Baltijas valstu sieviešu policistu tīkla (Nordic-Baltic Network of Policewomen) konference "Ar dzimumu saistīta vardarbība – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu dialogs", kurā piedalījās policisti un jomas eksperti no Islandes, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Spānijas, Beļģijas un Latvijas. Konferences ietvaros tika apskatīti izaicinājumi tādās jomās kā - vardarbība tuvās attiecībās, naida noziegumos, cilvēktirdzniecības novēršanā un apkarošanā, cilvēktiesību pārkāpumi, seksuālās vardarbības noziegumos militāro konfliktu un dabas katastrofu skartajās valstīs.

22.10.2015

Eiropas Savienība 18.oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība pieņem dažādas formas, kas strauji mainās - noziedzīgie grupējumi vervē sievietes, vīriešus un bērnus, kas atrodas sarežģītās dzīves situācijās. Saskaņā ar Eirostat datiem par 2010- 2012 gadu, 80% no visiem reģistrētajiem upuriem Eiropas Savienības valstīs ir sievietes, bet 70% cilvēku tirgotāju ir vīrieši. 16% reģistrēto upuru ir bērni – gan zēni, gan meitenes. Visizplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuālā ekspluatācija, kam visvairāk pakļautas sievietes un meitenes, veidojot 95% no iesaistītajiem.

19.10.2015

19.oktobrī aicina uz pasākumu - meistarklasi par cilvēktirdzniecību!

Šā gada 19.oktobrī plkst. 14:00 biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā - Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā, sadarbības partneriem un medijiem rīko informatīvu pasākumu par cilvēku tirdzniecību. Paredzēts, ka tā ietvaros pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par biedrības paveikto problemātikas mazināšanā, kā arī tiks sniegta unikāla iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību.

15.10.2015
Fiktīvās laulības Eiropā uzņem apgriezienus; arī bēgļi var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem

Fiktīvās laulības Eiropā uzņem apgriezienus; arī bēgļi var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem

Latvijas likumdošana paredz, ka personu sauc pie kriminālatbildības, ja tā apzināti veikusi darbības, lai nodrošinātu trešo valstu piederīgajiem likumīgas iespējas iegūt tiesības uzturēties ES dalībvalstī. Fiktīvas laulības ir izrādījies «ejošākais» veids, kā to izdarīt. Par to, kā arvien pieaugošās migrācijas apstākļos cīnās ar šo postošo fenomenu, «Apollo» sarunājās ar nacionālo koordinatoru cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA* vadītāju Lāsmu Stabiņu.

28.09.2015
Par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst valodas un savu tiesību nezināšanas dēļ

Par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst valodas un savu tiesību nezināšanas dēļ

22.septembrī Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru sanāksmē pieņēma lēmumu, ka Latvijai būs papildus jāuzņem 281 patvēruma meklētājs, proti, tagad kopējais uzņemamo bēgļu skaits ir 531. Viens no satraukumiem bēgļu krīzes kontekstā ir arī cilvēktirdzniecības problēma, kas varētu pieaugt, jo bēgļi ir viena no galvenajām riska grupām. Tā kā tuvojas 18.oktobris, kas ir Eiropas Savienības diena pret cilvēktirdzniecību, «Apollo» sarunā ar nacionālo koordinatoru cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA* vadītāju Lāsmu Stabiņu centās noskaidrot, cik aktuāla šī problēma ir un kas tiek darīts tās novēršanā.

24.09.2015
Latvijas un ES dalībvalstu tiesneši un prokurori tiekas seminārā Rīgā

Latvijas un ES dalībvalstu tiesneši un prokurori tiekas seminārā Rīgā

Šā gada 10. un 11.septembrī Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, notiek Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) un Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkots starptautisks seminārs "Cilvēku tirdzniecības apkarošana - ceļā uz vispusīgāku pieeju". Tajā piedalās tiesneši, prokurori, juristi, policisti, politikas plānotāji, NVO un Eiropas Parlamenta pārstāvji no Latvijas un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Bulgārijas, Vācijas, Grieķijas, Norvēģijas, Austrijas un Itālijas.

11.09.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā