Notikumu kalendārs - Septembris, 2023
Jauna cilvēku tirdzniecības tendence pasaulē – cilvēku tirdzniecība piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā

Jauna cilvēku tirdzniecības tendence pasaulē – cilvēku tirdzniecība piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā

Šā gada 11. – 12.aprīlī Vīnē, Austrijā notika Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augsta līmeņa 16.Alianses pret cilvēku tirdzniecību konference “Apkarojot cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā”, kurā tika diskutēts par aktuālo cilvēku tirdzniecības formu pasaulē – cilvēku tirdzniecību piespiedu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas nolūkā.

20.04.2016

No 25.-27.aprīlim četru valstu eksperti diskutēs par iespējām mazināt cilvēktirdzniecību

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada 25.-27.aprīlī biedrības telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā, notiks starptautisks seminārs, kura ietvaros tiks apkopoti un prezentēti starptautiskā projekta “Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls”* rezultāti un rekomendācijas cilvēku tirdzniecības problemātikas risināšanai.

19.04.2016

Cilvēku tirdzniecības upuris - īpaši aizsargājams cietušais

2016.gada 23.martā spēkā stājās Kriminālprocesa likuma grozījumi, kas papildina likumu ar 96.1pantu "Īpaši aizsargājams cietušais", 97.1 pantu "Cietušā pamattiesības kriminālprocesā" un 151.1 pantu "Īpaši aizsargājama cietušā pratināšanas īpatnības pirmstiesas kriminālprocesā".

08.04.2016

2015.gada rezultāti cilvēku tirdzniecības apkarošanas un novēršanas jomā

Iekšlietu ministrija kā koordinējošā institūcija cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumos nacionālā līmenī sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām, tiesībsargājošām iestādēm, valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām ir sagatavojusi informācijas apkopojumu par paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2015.gadā.

01.04.2016
Modrība cīņā ar fiktīvajām laulībām joprojām aktuāla

Modrība cīņā ar fiktīvajām laulībām joprojām aktuāla

Īsumā:

  • Galvenās fiktīvo laulību upuru izcelsmes valstis ir ES austrumu dalībvalstis – Latvija, Čehija, Ungārija, Polija, Rumānija un Slovākija, kuru pilsones vai nu labprātīgi, vai ar viltu tiek aizvestas uz Rietumvalstīm stāties fiktīvās laulībās ar trešo valstu pilsoņiem.
  • Cilvēktirdzniecības upurim tiek laupīta rīcības brīvība, viņu seksuāli izmanto, pakļaujot vardarbīgai un pazemojošai attieksmei un dažkārt pat piespiežot dzemdēt bērnu, kas pilnībā nodrošina trešo valstu pilsonim uzturēšanos ES. Šo personu nodarbina pret pašas gribu, bet dokumentus izmanto kredītu un aizņēmumu iegūšanai.
  • Īrijas valsts policija pašlaik izvērtē 1700 laulību, tostarp starp Latvijas un trešo valstu pilsoņiem, kuras noslēgtas pēdējo divu gadu laikā.
  • Kopumā fiktīvo laulību skaits ir samazinājies. To  ir veicinājušas sabiedrības informēšanas kampaņas un aktivitātes Latvijā, normatīvais regulējums, kas paredz kriminālatbildību par ļaunprātīgu nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties ES dalībvalstī Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.
  • Cīņa pret fiktīvajām laulībām izvērsta vairāku valstu sadarbības līmenī. Ir uzsākts starptautisksprojekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA).
21.03.2016
Vadlīnijas pašvaldībām

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"  ir projekta “STROM – Stiprinot pašvaldību lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (CBSSPSF/SC 042014/1) rezultāts. STROM projektu īstenoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija kopā ar Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) ciešā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību savienību Lietuvā, Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju, Polijas Iekšlietu ministriju un Stokholmas administratīvo pārvaldi Zviedrijā.

09.03.2016
Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Šā gada 29.februārī Stokholmā, Zviedrijā starptautiskā projekta TRACE “Trafficking as A Criminal Enterprise”* ietvaros organizētajā seminārā par politikas ietekmi uz cilvēku tirdzniecības nākotnes tendencēm ar prezentāciju par fiktīvām laulībām kā jaunu cilvēku tirdzniecības formu uzstājās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas virsvadībā īstenotā starptautiskā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) vadošā pētniece Minna Vjuko (Minna Viuhko) no Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) Somijā.

02.03.2016
Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Esošā migrācijas krīze atstās būtisku ietekmi uz cilvēku tirdzniecību, teikts Eiropola 2015.gada ziņojumā par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Eiropas Savienībā (ES). Tuvākajā nākotnē paredzams, ka cilvēku tirdzniecības apjomi un tendences attiecībā uz seksuālo ekspluatāciju un darbaspēka ekspluatāciju pieaugs, teikts ziņojumā. Tiek arī prognozēts, ka, lai apmierinātu pieprasījumu pēc mēģinājumiem iegūt likumīgas tiesības uzturēties ES, pieaugs cilvēku tirdzniecība fiktīvo laulību noslēgšanas nolūkā.

09.01.2016

Noslēdzas 2,5 gadu īstenots atbalsta projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai

Decembrī noslēdzas projekts “Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā", kurš tika īstenots kopš  2013.gada jūlija. Tā mērķis bija palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Kā mērķa grupa projektā bija iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

16.12.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā