Notikumu kalendārs - Decembris, 2018

Mācības Latvijā rezidējošo ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība nav tikai vienas valsts problēma un nav risināma tikai vienas valsts ietvaros. Cīņā pret to ir jāsadarbojas gan upuru izcelsmes valstīm, gan tranzītvalstīm, gan saņēmējvalstīm. Neraugoties uz to, ka katrai valstij jau ir uzkrāta pieredze cīņā ar cilvēku tirdzniecību, jaunā situācija rada arvien jaunus izaicinājumus cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā. Starpvalstu sadarbībai ir ļoti liela nozīme un konsulāro mācību mērķis ir veicināt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulāro amatpersonu izpratnes pilnveidošanu un zināšanu papildināšanu par cilvēku tirdzniecības problemātiku, sagatavotību darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem un sadarbības attīstīšanu ar iesaistītajām institūcijām Latvijā, lai kopīgiem spēkiem daudz sekmīgāk cīnītos pret šiem noziegumiem un sniegtu atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem.

17.04.2015

Izsludināta publiskā iepirkuma procedūra: izstrādāt vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem veiksmīgākai cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanai

Īstenojot projektu STROM “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1), Nodrošinājuma valsts aģentūra 2015.gada 9.aprīlī ir izsludinājusi paziņojumu par plānoto iepirkuma līgumu “Vadlīniju izstrāde pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismu” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/59).

16.04.2015
HESTIA sanāksmes ietvaros vienojas par terminu „piespiedu laulības” un „forced marriages” izmantošanu cilvēktirdzniecības kontekstā

HESTIA sanāksmes ietvaros vienojas par terminu „piespiedu laulības” un „forced marriages” izmantošanu cilvēktirdzniecības kontekstā

Ar mērķi panākt vienotu izpratni par fiktīvo laulību fenomenu un tā tiešo saistību ar cilvēku tirdzniecību, šā gada 19.martā Iekšlietu ministrija un nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” projekta HESTIA* ietvaros rīkoja nacionālo apaļā galda sanāksmi, kurā piedalījās 26 pārstāvji no valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora. Tikšanās laikā dalībnieki diskutēja par fiktīvo laulību jēdzienu, tā lietošanu latviešu valodā un angļu valodā, līdzšinējo ekspertu un speciālistu pieredzi, identificētajām problēmām, risinot cilvēktirdzniecības gadījumus ar mērķi noslēgt fiktīvas laulības, kā arī nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem, lai mazinātu fiktīvo laulību izplatību Latvijā un Eiropas Savienībā. 

29.03.2015

Cilvēku tirdzniecības novēršanā panākti ievērojami rezultāti

Trešdien, 18.februārī, Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Sanāksmes laikā tās dalībnieki izvērtēja pamatnostādņu īstenošanas gaitu un secināja, ka pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi tiek izpildīti efektīvi.

19.02.2015
Ar Eiropas Komisijas atbalstu Latvijā un piecās ES valstīs tiek uzsākts vērienīgs kopprojekts fiktīvo laulību mazināšanai

Ar Eiropas Komisijas atbalstu Latvijā un piecās ES valstīs tiek uzsākts vērienīgs kopprojekts fiktīvo laulību mazināšanai

Lai risinātu fiktīvo laulību problemātiku Latvijā un Eiropā, Iekšlietu ministrija (IEM) ar Eiropas Komisijas (EK) Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Noziedzības profilakse un apkarošana” atbalstu uzsākusi projekta HESTIA* īstenošanu, kura aktivitātēs iesaistītas sešu valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Slovākijas un Īrijas valsts un nevalstiskās organizācijas.

05.02.2015
Preses konferencē informēs par starptautiska projekta fiktīvo laulību mazināšanai HESTIA uzsākšanu

Preses konferencē informēs par starptautiska projekta fiktīvo laulību mazināšanai HESTIA uzsākšanu

Šā gada 5.februārī plkst. 12:00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, notiks Iekšlietu ministrijas (IEM) rīkota preses konference, kurā informēs par Latvijā un piecās ES valstīs uzsāktu vērienīgu kopprojektu fiktīvo laulību mazināšanai.

02.02.2015

28.-29.janvārī Dobeles pašvaldībā tiek turpināta semināru cikla par cilvēktirdzniecību praktiskā daļa

Lai profesionāļi iepazītu cilvēktirdzniecībā cietušo psiholoģisko stāvokli, iejūtoties „upuru ādā”, spētu atpazīt savus stereotipus un aizspriedumus pret šo grupu, saņemtu atbalstu no profesionāļiem, mazinot izdegšanu tiešajā darbā ar klientiem, 28.-29. janvārī Dobelē, Sociālā dienesta telpās Brīvības ielā 11, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsāk pirmo no pieciem praktiskajiem semināriem pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem. Seminārus vada jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša. 

27.01.2015

Identificēto cilvēktirdzniecības upuru skaits pieaug

Šā gada 21.janvārī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēžu zālē notika deputātu tikšanās ar valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem ar mērķi uzzināt par cilvēktirdzniecības tendencēm Latvijā, paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem tās novēršanai. 

21.01.2015
Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā starptautiskā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" (HOME/2011/ISEC/AG/4000002172) ietvaros projekta vadošais partneris biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" ir izveidojusi video "Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri", kuru no šodienas demonstrēs LTV1. Vairāk par video lasiet sadaļā "Projekti un kampaņas".

19.01.2015

"Patvērums "Drošā māja"" Pretcilvēktirdzniecības treilera projekts saņem starptautisku atzinību!

Nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gadā atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. 

19.01.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā