Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Iesniegts nacionālais ziņojums par Pekinas deklarāciju un ANO 23.speciālās sesijas rezultātiem

2104.gada jūlijā Labklājības ministrija iesniedza nacionālo ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskajai komisijai (UNECE) par Pekinas deklarācijas un rīcības platformas un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālās Asamblejas 23.speciālās sesijas rezultātiem. Pekinas deklarācija un rīcības platforma tika pieņemta 1995.gadā, un tās mērķis ir veicināt sieviešu iespējas pilnvērtīgi iesaistīties dažādās sabiedrības dzīves jomās. Nacionālais ziņojums sagatavots sadarbībā ar nozares ministrijām, un tajā raksturoti veiktie pasākumi un gūtie panākumi dzimumu līdztiesības veicināšanā 12 Pekinas deklarācijā noteiktajās jomās. Ziņojumā tostarp raksturoti arī veiktie pasākumi vardarbības pret sievieti izskaušanā un savlaicīgā novēršanā, kā arī cīņā ar cilvēku tirdzniecību.

02.09.2014

Mančesteras policija izglābj cilvēku tirdzniecības upuri no Latvjas

2014.gada 19.augustā Mančesteras policija atbrīvojusi 36 gadus jaunu sievieti no Latvijas, kura tiek uzskatīta par cilvēku tirdzniecības upuri.

Policija uzskata, ka sieviete atvilināta uz Lielbritāniju, maldinot viņu par patiesajiem darba apstākļiem. Mančesteras policija informāciju saņēma no Interpola, ar kuru bija sazinājusies sievietes māte Latvijā. Sievietes māte bija ziņojusi, ka viņas meita tiek turēta pret savu gribu kādā dzīvoklī Mančesterā. Sieviete nebīvē bija turēta 14 mēnešus kopš 2013.gada vidus. Šajā laikā sieviete tika pārvietota vairākkārtīgi, tāpēc viņa skaidri nezināja savu atrašanās vietu, taču telefonsarunā ar māti detalizēti aprakstīja  dzīvokli un tā apkārtni, kur viņa atradās.

25.08.2014

Iekšlietu ministrijas projekts cilvēku tirdzniecības novēršanai gūst Eiropas Komisijas atbalstu

2014.gada augustā ir parakstīts granta līgums par Iekšlietu ministrijas vadībā īstenojamo starpvalstu projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (No.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845), kas tiks īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

20.08.2014

Lielbritānijā atbrīvoti paverdzināti Latvijas iedzīvotāji

Otrdien, 12.augustā Saushemptonā, Lielbritānijā policijas reida laikā kādā lauku saimniecībā tika atbrīvoti astoņi vīrieši no Latvijas, Rumānijas un Polijas, kas tika pakļauti verdzībai. Atbrīvotie vīrieši ir vecumā no 21 līdz 46 gadiem. Cietušās personas atrodas Pestīšanas armijas uzņemšanas centrā cilvēku tirdzniecības upuriem, kas nodrošina cietušajām personām psiholoģisko un praktisko palīdzību.

14.08.2014

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" sabiedriskā kampaņa „Arī Tevi var ievainot”

Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta”” projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” (Nr. HOME/2011/ISEC/AG/4000002172), kas tiek īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros, 2014.gada 10.jūlijā uzsāka sabiedrisko kampaņu „Arī Tevi var ievainot”.

13.08.2014

NVO koalīcijai pievienojas jauns sadarbības partneris

Šā gada 8. augustā „Patvērums „Drošā māja”” noslēgusi sadarbības līgumu ar Madonas novadā reģistrētu biedrību „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”. Šī ir jau septītā Latvijas nevalstiskā organizācija, kas iestājusies pērn dibinātajā  NVO koalīcijā, kura tika izveidota ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem. 

13.08.2014

30.jūlijs – Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību

Trešdien, 30.jūlijā, pirmo reizi tiek atzīmēta Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību.

30.jūlijs kā Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību noteikta atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 2013.gada 18.decembra lēmumam, rosinot vēl vairāk pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un tās upuriem, tādējādi veicinot viņu tiesību aizsardzību.

30.07.2014
SIF „Vienoti dažādībā” balvai tika izvirzīti divi IEM pārstāvji

SIF „Vienoti dažādībā” balvai tika izvirzīti divi IEM pārstāvji

1. jūlijā notikusi Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā konkursa "Vienoti dažādībā" balvu pasniegšana sešiem no 26 izvirzītajiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu ieviešanā.

08.07.2014
NVA filiāles sadarbosies cilvēku tirdzniecības mazināšanai

NVA filiāles sadarbosies cilvēku tirdzniecības mazināšanai

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību, meklējot un izvērtējot potenciālā darba iespējas, projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros 28 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs* visā Latvijā sākot ar jūnija mēnesi tiek izvietoti informatīvi plakāti ar Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai.

17.06.2014
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā