Notikumu kalendārs - Aprīlis, 2021

Atbalsta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam”

Otrdien, 14.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātās „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kuru mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt starpnozaru sadarbību šī mērķa sasniegšanai.

14.01.2014

Iekšlietu ministrija piedalās 7.Eiropas dienas pret cilvēku tirdzniecību rīkotajā pasākumā

Piektdien, 18.oktobrī,  Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs piedalīsies Lielbritānijas vēstniecības un Resursu centra sievietēm MARTA kopīgi rīkotā pasākumā, kas veltīts 7.Eiropas dienai pret cilvēku tirdzniecību. Pašakums notiks pie kinoteātra Splendid Palace. Pasākumā tiks vērsta sabiedrības uzmanība cilvēku tirdzniecības problēmai. Pasākuma laikā notiks īsfilmas "Divas mazas meitenes" pirmizrāde Latvijā. Īsas uzrunas teiks Lielbritānijas vēstniece Latvijā Sāra Koulija, Centra MARTA biedre Linda Abu Meri, Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Labklājības ministrijas Parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens un citi.

17.10.2013

Meklēs risinājumus, lai novērstu darbaspēka ekspluatāciju

Šī gada 12.jūlijā plānota otrā Iekšlietu ministrijas sanāksme par cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ADSTRINGO projekta ietvaros. Sanāksme plānota viesnīcā "Neiburgs" (Rīgā, Jaunielā 25/27). 

Otrajā nacionālajā sanāksmē plānots izskatīt projekta aktualitātes un īstenošanas pieredzi citās valstīs, analizēt iepriekšējās sanāksmes rezultātus un pētījumus darba ekspluatācijas jomā gan Latvijā, gan citās valstīs, kā arī izvērtēt atsevišķas situācijas, problēmas un risinājumus par iespējamu darba ekspluatāciju un vienoties par turpmāko starpnozaru sadarbību, lai turpinātu projekta ideju par sadarbības pilnveidošanu starp nozarēm, lai novērstu cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā. Sanāksmes laikā plānots uzklausīt arī uzņēmēju, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, viedokli.

11.07.2013

Iekšlietu ministrija sabiedriskajai apspriešanai piedāvā cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu projektu

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ministru prezidenta 2013.gada 8.marta rīkojumu Nr.85 „Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam īstenošanas koordinēšanai” izveidoto darba grupu ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumenta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” projektu.

10.06.2013

Apkopoti rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2012.gadā

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un publicējusi informatīvo ziņojumu par 2012.gada cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā, kas atspoguļo Latvijā sasniegto cīņā ar cilvēktirdzniecību.

Informatīvajā ziņojumā apkopoti valsts un pašvaldības iestāžu, un nevalstiskā sektora darbības rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2012.gadā. Ziņojumā atspoguļotie dati norāda, ka pieaug ar cilvēktirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī cilvēktirdzniecības upuru skaits, taču vienlaikus palielinās arī valsts centieni vērsties pret šiem noziegumiem un palīdzēt cietušajiem.

20.05.2013

Uzsākts vērienīgs cilvēktirdzniecības novēršanas projekts

Šonedēļ Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē uzsākta starptautiska projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēktirdzniecības novēršanai” īstenošana Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

15.02.2013

Diskutē par nepieciešamību aktīvāk vērsties pret darbaspēka ekspluatāciju

Trešdien, 12.decembrī Rīgā notika Iekšlietu ministrijas organizēta starpinstitūciju sanāksme par darbaspēka ekspluatācijas novēršanu, kurā eksperti diskutēja par nepieciešamību pilnveidot normatīvos aktus, lai novērstu cilvēktirdzniecību un darba ekspluatācijas gadījumus un pastiprinātu darba devēju atbildību par cilvēku ekspluatēšanu.

12.12.2012
Vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā ASV vēstniecība godināja Latvijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus

Vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā ASV vēstniecība godināja Latvijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus

Ceturtdien, 6.decembrī, A.Linkolna vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā, ASV vēstniecība godināja Latvijas centienus un tās paveikto cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā.

Lai godinātu personas, cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus Latvijā, ASV vēstnieks Marks Pekala rīkoja apbalvošanas ceremoniju, kuras ietvaros viņš uzrunāja un sveica latviešus, kas devuši būtisku iegudījumu cīņā pret mūsdienu verdzību. Ceremonijas laikā tika demonstrēta „Fair Trade Productions” (ASV) uzņemtā filma „Brīvības ceļojums” (Journey to Freedom), kas tapusi ar ASV Valsts Departamenta atbalstu. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās Latvijas cilvēku tirdzniecības novēršanas varoņi, NVO līderi un valsts amatpersonas.

10.12.2012
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā