Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Eiropas Savienība 18.oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība pieņem dažādas formas, kas strauji mainās - noziedzīgie grupējumi vervē sievietes, vīriešus un bērnus, kas atrodas sarežģītās dzīves situācijās. Saskaņā ar Eirostat datiem par 2010- 2012 gadu, 80% no visiem reģistrētajiem upuriem Eiropas Savienības valstīs ir sievietes, bet 70% cilvēku tirgotāju ir vīrieši. 16% reģistrēto upuru ir bērni – gan zēni, gan meitenes. Visizplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuālā ekspluatācija, kam visvairāk pakļautas sievietes un meitenes, veidojot 95% no iesaistītajiem.

19.10.2015

19.oktobrī aicina uz pasākumu - meistarklasi par cilvēktirdzniecību!

Šā gada 19.oktobrī plkst. 14:00 biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā - Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā, sadarbības partneriem un medijiem rīko informatīvu pasākumu par cilvēku tirdzniecību. Paredzēts, ka tā ietvaros pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par biedrības paveikto problemātikas mazināšanā, kā arī tiks sniegta unikāla iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā - meistarklasē par cilvēktirdzniecību.

15.10.2015
Fiktīvās laulības Eiropā uzņem apgriezienus; arī bēgļi var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem

Fiktīvās laulības Eiropā uzņem apgriezienus; arī bēgļi var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem

Latvijas likumdošana paredz, ka personu sauc pie kriminālatbildības, ja tā apzināti veikusi darbības, lai nodrošinātu trešo valstu piederīgajiem likumīgas iespējas iegūt tiesības uzturēties ES dalībvalstī. Fiktīvas laulības ir izrādījies «ejošākais» veids, kā to izdarīt. Par to, kā arvien pieaugošās migrācijas apstākļos cīnās ar šo postošo fenomenu, «Apollo» sarunājās ar nacionālo koordinatoru cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA* vadītāju Lāsmu Stabiņu.

28.09.2015
Par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst valodas un savu tiesību nezināšanas dēļ

Par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst valodas un savu tiesību nezināšanas dēļ

22.septembrī Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru sanāksmē pieņēma lēmumu, ka Latvijai būs papildus jāuzņem 281 patvēruma meklētājs, proti, tagad kopējais uzņemamo bēgļu skaits ir 531. Viens no satraukumiem bēgļu krīzes kontekstā ir arī cilvēktirdzniecības problēma, kas varētu pieaugt, jo bēgļi ir viena no galvenajām riska grupām. Tā kā tuvojas 18.oktobris, kas ir Eiropas Savienības diena pret cilvēktirdzniecību, «Apollo» sarunā ar nacionālo koordinatoru cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) un projekta HESTIA* vadītāju Lāsmu Stabiņu centās noskaidrot, cik aktuāla šī problēma ir un kas tiek darīts tās novēršanā.

24.09.2015
Latvijas un ES dalībvalstu tiesneši un prokurori tiekas seminārā Rīgā

Latvijas un ES dalībvalstu tiesneši un prokurori tiekas seminārā Rīgā

Šā gada 10. un 11.septembrī Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, notiek Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) un Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkots starptautisks seminārs "Cilvēku tirdzniecības apkarošana - ceļā uz vispusīgāku pieeju". Tajā piedalās tiesneši, prokurori, juristi, policisti, politikas plānotāji, NVO un Eiropas Parlamenta pārstāvji no Latvijas un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Bulgārijas, Vācijas, Grieķijas, Norvēģijas, Austrijas un Itālijas.

11.09.2015

8. un 9.septembrī rīko izglītojošu semināru NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizācijām

Šā gada 8. un 9. septembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" telpās - Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, notiks izglītojošs seminārs „NVO koalīcijas organizāciju izglītošana par darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un potenciālajām riska grupām”.

07.09.2015

Valmierā notiks plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

Šā gada 4. un 5. septembrī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti un jaunieši organizē vairākas aktivitātes Valmierā ar mērķi veicināt dažādu sabiedrības grupu drošību situācijās, kas potenciāli saistās ar kļūšanu par cilvēku tirdzniecības upuriem.

04.09.2015

Iekšlietu ministrijā notiks konference-mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās

Pēc Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā iniciatīvas sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Tiesu administrāciju un biedrību “Patvērums “Drošā māja”” Rīgā, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnija 1, 2015.gada 22.septembrī notiks konference – mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās, kuras laikā notiks diskusijas, informācijas un labās prakses apmaiņa par upuru tiesībām, uz upuri vērstas pieejas piemērošanu cilvēktirdzniecības lietās pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, par upura intervēšanu, kā iedrošināt upurus un lieciniekus sniegt liecības, nepakļaujot tos atkārtotai viktimizācijai.

28.08.2015
Īrija vēršas pret fiktīvām laulībām – būtiski grozījumi Īrijas Laulību likumā

Īrija vēršas pret fiktīvām laulībām – būtiski grozījumi Īrijas Laulību likumā

Š.g. 18.augustā Īrijā spēkā stājušies grozījumi Laulību likumā, kas dod plašākas pilnvaras Laulību reģistrācijas dienesta darbiniekiem izvērtēt aizdomīgus laulību reģistrēšanas pieteikumus, īpaši uzmanību pievēršot pāriem, no kuriem viens ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, bet otrs – trešo valstu valstspiederīgais. Normatīvā akta regulējuma grozījumu mērķis ir novērst ļaunprātīgu laulības institūcijas izmantošanu – noslēgt fiktīvas laulības – imigrācijas nolūkos.

20.08.2015

No jūlija atbalsta grupa cilvēktirdzniecībā cietušām personām notiek divas reizes biežāk

Lai nodrošinātu atbalstu tiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kas no 2007.gada līdz 2015. gada 30.jūnijam bija iekļauti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotās valsts sociālās rehabilitācijas cilvēktirdzniecības upuriem programmā, no šā gada jūlija atbalsta grupa notiek divas reizes mēnesī. 

18.08.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā