Notikumu kalendārs - Aprīlis, 2021
Modrība cīņā ar fiktīvajām laulībām joprojām aktuāla

Modrība cīņā ar fiktīvajām laulībām joprojām aktuāla

Īsumā:

  • Galvenās fiktīvo laulību upuru izcelsmes valstis ir ES austrumu dalībvalstis – Latvija, Čehija, Ungārija, Polija, Rumānija un Slovākija, kuru pilsones vai nu labprātīgi, vai ar viltu tiek aizvestas uz Rietumvalstīm stāties fiktīvās laulībās ar trešo valstu pilsoņiem.
  • Cilvēktirdzniecības upurim tiek laupīta rīcības brīvība, viņu seksuāli izmanto, pakļaujot vardarbīgai un pazemojošai attieksmei un dažkārt pat piespiežot dzemdēt bērnu, kas pilnībā nodrošina trešo valstu pilsonim uzturēšanos ES. Šo personu nodarbina pret pašas gribu, bet dokumentus izmanto kredītu un aizņēmumu iegūšanai.
  • Īrijas valsts policija pašlaik izvērtē 1700 laulību, tostarp starp Latvijas un trešo valstu pilsoņiem, kuras noslēgtas pēdējo divu gadu laikā.
  • Kopumā fiktīvo laulību skaits ir samazinājies. To  ir veicinājušas sabiedrības informēšanas kampaņas un aktivitātes Latvijā, normatīvais regulējums, kas paredz kriminālatbildību par ļaunprātīgu nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties ES dalībvalstī Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.
  • Cīņa pret fiktīvajām laulībām izvērsta vairāku valstu sadarbības līmenī. Ir uzsākts starptautisksprojekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA).
21.03.2016
Vadlīnijas pašvaldībām

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"  ir projekta “STROM – Stiprinot pašvaldību lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (CBSSPSF/SC 042014/1) rezultāts. STROM projektu īstenoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija kopā ar Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) ciešā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību savienību Lietuvā, Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju, Polijas Iekšlietu ministriju un Stokholmas administratīvo pārvaldi Zviedrijā.

09.03.2016
Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Starptautiska semināra ietvaros iepazīstina ar HESTIA projekta pētījuma gaitu

Šā gada 29.februārī Stokholmā, Zviedrijā starptautiskā projekta TRACE “Trafficking as A Criminal Enterprise”* ietvaros organizētajā seminārā par politikas ietekmi uz cilvēku tirdzniecības nākotnes tendencēm ar prezentāciju par fiktīvām laulībām kā jaunu cilvēku tirdzniecības formu uzstājās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas virsvadībā īstenotā starptautiskā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) vadošā pētniece Minna Vjuko (Minna Viuhko) no Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) Somijā.

02.03.2016
Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Migrācijas krīzes ietekmē prognozē cilvēku tirdzniecības pieaugumu

Esošā migrācijas krīze atstās būtisku ietekmi uz cilvēku tirdzniecību, teikts Eiropola 2015.gada ziņojumā par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Eiropas Savienībā (ES). Tuvākajā nākotnē paredzams, ka cilvēku tirdzniecības apjomi un tendences attiecībā uz seksuālo ekspluatāciju un darbaspēka ekspluatāciju pieaugs, teikts ziņojumā. Tiek arī prognozēts, ka, lai apmierinātu pieprasījumu pēc mēģinājumiem iegūt likumīgas tiesības uzturēties ES, pieaugs cilvēku tirdzniecība fiktīvo laulību noslēgšanas nolūkā.

09.01.2016

Noslēdzas 2,5 gadu īstenots atbalsta projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai

Decembrī noslēdzas projekts “Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā", kurš tika īstenots kopš  2013.gada jūlija. Tā mērķis bija palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Kā mērķa grupa projektā bija iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

16.12.2015
Nedēļa uz pamestas salas jeb Sagrautie sapņi par peļņu ārzemēs

Nedēļa uz pamestas salas jeb Sagrautie sapņi par peļņu ārzemēs

52 gadus vecā Andra (vārds ir mainīts) stāsts aizsākās 2013.gadā, kad pēc ilgstošas dažādu gadījuma darbu strādāšanas viņš vairs nespēja uzturēt savu ģimeni. Tā kā mazpilsētā stabilu un labi apmaksāta darba iespēju arvien nebija, viņš ļāvās pierunāties doties peļņā uz Zviedriju. Tiesa, cerētās peļņas vietā vīrietis iedzīvojās visai neapskaužamā situācijā.

27.11.2015

Noslēdzas projekts, kura ietvaros visā Latvijā īstenotas plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 30.novembrī noslēdzas projekts “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”.

27.11.2015
Buklets

Buklets "Cilvēku tirdzniecības novēršana"

Rīgas dome jau sesto gadu finansē un nodrošina informatīvā bukleta "Cilvēku tirdzniecības novēršana" veidošanu un drukāšanu. Informatīvajā bukletā iekļauta informācija par cilvēku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību veicinošajiem faktoriem, vervēšanas metodēm, par to, kas jāzina par darbu ārzemēs, kas jāņem vērā pirms doties strādāt uz ārzemēm, kā arī noderīgi kontakti konsultāciju saņemšanai un kur vērsties pēc palīdzības situācijās, kad persona jūtas apdraudēta, ir pakļauta vardarbībai vai tiek izmantota.

24.11.2015
Fiktīvo laulību sekas - līdz pat cietumam

Fiktīvo laulību sekas - līdz pat cietumam

Vineta Vilcāne, LV portāls

Iemesli, kādēļ sievietes piekrīt fiktīvajām laulībām, ir dažādi. Kāda to dara naudas dēļ, jo domā ātri apprecēties un tikpat ātri izšķirties, neapzinoties juridiskās sekas. Citas nonāk neapskaužamā situācijā, tiek izmantotas, pazemotas un piespiestas noslēgt laulību. Turklāt fiktīvās laulības iet roku rokā ar cilvēktirdzniecību. Reizēm laulībām ar trešo pasaules valstu pilsoņiem sievietes piekrīt arī romantisku jūtu vadītas, jo notic mīlas solījumiem. Pēc kāzām atklājas, ka otra puse tīkojusi tik vien kā pēc legāla iemesla, kas ļautu uzturēties Eiropā. Sievietei, kļūstot par fiktīvo laulību upuri, nav viegli atgūties pēc notikušā. Būtiski ir saistības pārtraukt arī juridiski – iesniegt prasību laulības atzīšanai par neesošu vai šķiršanai. Ja to neizdara, jārēķinās ar sekām, piemēram, būs sarežģīti bērna dzimšanas apliecībā norādīt īsto tēvu. Turklāt par fiktīvas laulības slēgšanu likums paredz cietumsodu.

23.11.2015

Par gadījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, jāziņo Latvijas Valsts policijai

Cilvektirdznieciba.lv informē, ka par gadījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību - persona tiek turēta nebrīvē, atņemti dokumenti, pret personu izturas vardarbīgi, draud, seksuāli izmanto, piespiež darīt darbus vai sniegt pakalpojumus pret personas gribu - jāziņo Valsts policijai, kas nodrošina starptautisko sadarbību ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm, Interpolu un Eiropolu.  

17.11.2015
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā