Notikumu kalendārs - Septembris, 2023
HESTIA sanāksmes ietvaros vienojas par terminu „piespiedu laulības” un „forced marriages” izmantošanu cilvēktirdzniecības kontekstā

HESTIA sanāksmes ietvaros vienojas par terminu „piespiedu laulības” un „forced marriages” izmantošanu cilvēktirdzniecības kontekstā

Ar mērķi panākt vienotu izpratni par fiktīvo laulību fenomenu un tā tiešo saistību ar cilvēku tirdzniecību, šā gada 19.martā Iekšlietu ministrija un nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” projekta HESTIA* ietvaros rīkoja nacionālo apaļā galda sanāksmi, kurā piedalījās 26 pārstāvji no valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora. Tikšanās laikā dalībnieki diskutēja par fiktīvo laulību jēdzienu, tā lietošanu latviešu valodā un angļu valodā, līdzšinējo ekspertu un speciālistu pieredzi, identificētajām problēmām, risinot cilvēktirdzniecības gadījumus ar mērķi noslēgt fiktīvas laulības, kā arī nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem, lai mazinātu fiktīvo laulību izplatību Latvijā un Eiropas Savienībā. 

29.03.2015

Cilvēku tirdzniecības novēršanā panākti ievērojami rezultāti

Trešdien, 18.februārī, Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Sanāksmes laikā tās dalībnieki izvērtēja pamatnostādņu īstenošanas gaitu un secināja, ka pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi tiek izpildīti efektīvi.

19.02.2015
Ar Eiropas Komisijas atbalstu Latvijā un piecās ES valstīs tiek uzsākts vērienīgs kopprojekts fiktīvo laulību mazināšanai

Ar Eiropas Komisijas atbalstu Latvijā un piecās ES valstīs tiek uzsākts vērienīgs kopprojekts fiktīvo laulību mazināšanai

Lai risinātu fiktīvo laulību problemātiku Latvijā un Eiropā, Iekšlietu ministrija (IEM) ar Eiropas Komisijas (EK) Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Noziedzības profilakse un apkarošana” atbalstu uzsākusi projekta HESTIA* īstenošanu, kura aktivitātēs iesaistītas sešu valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Slovākijas un Īrijas valsts un nevalstiskās organizācijas.

05.02.2015
Preses konferencē informēs par starptautiska projekta fiktīvo laulību mazināšanai HESTIA uzsākšanu

Preses konferencē informēs par starptautiska projekta fiktīvo laulību mazināšanai HESTIA uzsākšanu

Šā gada 5.februārī plkst. 12:00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, notiks Iekšlietu ministrijas (IEM) rīkota preses konference, kurā informēs par Latvijā un piecās ES valstīs uzsāktu vērienīgu kopprojektu fiktīvo laulību mazināšanai.

02.02.2015

28.-29.janvārī Dobeles pašvaldībā tiek turpināta semināru cikla par cilvēktirdzniecību praktiskā daļa

Lai profesionāļi iepazītu cilvēktirdzniecībā cietušo psiholoģisko stāvokli, iejūtoties „upuru ādā”, spētu atpazīt savus stereotipus un aizspriedumus pret šo grupu, saņemtu atbalstu no profesionāļiem, mazinot izdegšanu tiešajā darbā ar klientiem, 28.-29. janvārī Dobelē, Sociālā dienesta telpās Brīvības ielā 11, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsāk pirmo no pieciem praktiskajiem semināriem pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem. Seminārus vada jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša. 

27.01.2015

Identificēto cilvēktirdzniecības upuru skaits pieaug

Šā gada 21.janvārī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēžu zālē notika deputātu tikšanās ar valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem ar mērķi uzzināt par cilvēktirdzniecības tendencēm Latvijā, paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem tās novēršanai. 

21.01.2015
Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Video: Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri!

Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” līdzfinansētā starptautiskā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" (HOME/2011/ISEC/AG/4000002172) ietvaros projekta vadošais partneris biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" ir izveidojusi video "Iespējams Tu riskē kļūt par cilvēktirdzniecības upuri", kuru no šodienas demonstrēs LTV1. Vairāk par video lasiet sadaļā "Projekti un kampaņas".

19.01.2015

"Patvērums "Drošā māja"" Pretcilvēktirdzniecības treilera projekts saņem starptautisku atzinību!

Nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gadā atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. 

19.01.2015

Iekšlietu ministrijā diskutēs par 2014.gadā paveikto cilvēktirdzniecības apkarošanā

Otrdien, 16.decembrī, un trešdien, 17.decembrī, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, notiks sanāksmes, kurās izskatīs ar cilvēktirdzniecības problemātiku saistītus jautājumus.

Otrdien, 16.decembrī, notiks sanāksme, lai izvērtētu Krimināllikuma normu piemērošanu “Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā”. Minētais normatīvais regulējums stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī, tāpēc sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas amatpersonas apspriedīs tā efektivitāti un arī problēmas, kas saistītas ar tā piemērošanu. 

15.12.2014

Uzsākta projekta par pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību īstenošana

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana.

12.12.2014
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā